Jūs atrodaties šeit

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu akceptēšana

VAS ES akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehniskos projektus.

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana ir elektronisko sakaru tīklu līniju un iekārtu montāža esošajās būvēs, starp tām, uz balstiem, stabiem, mastiem, statnēm, kabeļu kanalizācijā, neveicot zemes darbus, elektronisko sakaru tīklu radioiekārtu un antenu montāža, ja atbilstoši elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskajam projektam (turpmāk - ierīkošanas projekts) netiek pazemināta būves konstrukciju drošība, nestspēja vai noturība un nav jāveic to pastiprināšana, kā arī vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve vai rekonstrukcija.

Kā saskaņot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektus?

Sadarbības institūcijas