Jūs atrodaties šeit

Rekvizīti

VAS "Elektroniskie sakari"

Juridiskā/biroja adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas Nr. 40003021907

PVN Nr. LV40003021907

Norēķinu konti:

AS "Citadele banka", kods: PARXLV22
Konta Nr. LV14PARX0000231601015


AS "DNB banka", kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV38RIKO0002010027504


AS "Swedbank", kods: HABALV22
Konta Nr. LV76HABA000140J045890

Sadarbības institūcijas