Jūs atrodaties šeit

Jautājumi un atbildes par mūsu pakalpojumiem

Šeit apkopoti biežāk uzdotie jautājumi

Vai rēķinos tiek piemērots PVN?

Valsts deleģētajiem pakalpojumiem pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu netiek piemērots.

Rēķiniem par komercpakalpojumiem tiek piemērots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu.

Cik ātri tiek sagatavotas atļaujas?

Atļaujas tiek sagatavotas 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Kad var saņemt akceptētos tīklu ierīkošanas tehniskos projektus?

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus VAS "Elektroniskie sakari" (VAS ES) izsniedz pēc rēķina samaksas (kad samaksa ir ieskaitīta VAS ES kontā vai ir uzrādīts bankas apliecināts maksājuma uzdevums).