Jūs atrodaties šeit

PMSE ierīces (radiomikrofoni u.c.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturs:


Kas ir PMSE ierīces?

Ar programmu gatavošanas un īpašo pasākumu (PMSE - programme making and special events) iekārtām ir domātas apraides palīgdienesta (SAB/SAP) raidošās iekārtas, kuras tiek lietotas analoga vai ciparu signāla pārraidei mazā attālumā ar ierobežotu skaitu raidītāju un uztvērēju. Tās attiecas uz visdažādākajiem video un skaņas pārraides lietojumiem, kas kļūst arvien nozīmīgāki plašsaziņas līdzekļu un izklaides nozares attīstībai. Tās ietver arī apraidi, kultūras, mūzikas un teātra uzvedumus, sabiedriskus un sporta pasākumus. PMSE iekārtas izmanto profesionāliem un neprofesionāliem mērķiem, gan vietēja mēroga, gan valsts līmeņa pasākumiem. Radiomikrofoni ir visbiežāk sastopamā un izplatītākā PMSE bezvadu skaņas iekārta, ar to saistītās sistēmas ir, piemēram, pārnēsājamie auss monitori un divpusējo sakaru sistēmas, skaņas radiolīnijas.

PMSE ierīces saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu atļauts lietot Latvijā pēc radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) vai saskaņā ar koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļauju.

Nacionālais radiofrekvenču plāns (MK 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr. 1151) nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem. Frekvenču joslas, kuras ir iedalītas PMSE ierīcēm, tajā skaitā radiomikrofoniem, ir apkopotas Nacionālā radiofrekvenču plāna Radiosaskarnē RS PMSE.01 un 3. pielikuma tabulā 8.10.1.

Prezentācija

 

 

Saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu, audio PMSE ierīcēm paredzēto joslu un izmantošanas nosacījumu kopsavilkums:

  Frekvenču josla Pārraides jaudas robežvērtība Lietošanas atļaujas veids
a 29,7–47 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas1 atļauja
c 863–865 MHz 10 mW e.r.p. Koplietošanas atļauja
d 174–216 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla2 atļauja
e1 470–786 MHz 50 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja
e2 786–789 MHz 12 mW e.r.p. VAS ES individuāla atļauja
e3 823–826 MHz 20 mW e.i.r.p.
100 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa)
VAS ES individuāla atļauja
e4 826–832 MHz 100 mW e.i.r.p. VAS ES individuāla atļauja
f 1785,2–1795 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa)
VAS ES individuāla atļauja
g 1795–1800 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa)
Koplietošanas atļauja
g1 1800–1804,8 MHz 20 mW e.i.r.p.
50 mW e.i.r.p.
(uz ķermeņa)
Koplietošanas atļauja

 

57a 2400–2483,5 MHz 10 mW e.i.r.p. Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm
61 5725–5875 MHz 25 mW e.i.r.p Koplietošanas atļauja kopā ar citām maza darbības attāluma ierīcēm

 

1 - atbilstoši 2009. gada Ministru kabineta noteikumu Nr.1151 3. Pielikumam;
2 - atbilstoši 2006. gada Ministru kabineta noteikumiem Nr. 453.

Detalizēta informācija ir atrodama Nacionālajā radiofrekvenču plānā.

VAS ES individuālo atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku un vietu vai vietām.

Atļaujas saņemšanai iekārtu lietotājam jāvēršas VAS ES ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā, kurā jānorāda:

· Lūgums izsniegt atļauju frekvenču spektra lietošanai;

· Vajadzīgā frekvenču josla vai frekvences;

· Lietošanas vieta vai vietas un ilgums no/līdz;

· Iekārtas tips un izgatavotājs*;

· Atbildīgā persona par raidošo iekārtu, kontakttālrunis.

*- Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 453. Noteikumu 14.1. apakšpunktu priekšnoteikums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir radioiekārtas atbilstība prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja VAS ES rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz ārvalstīs reģistrētas radioiekārtas lietošanu Latvijā īstermiņā (līdz 6 mēnešiem).

Pieprasījuma izskatīšana un radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšana ir VAS ES maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 255 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, kuri nosaka VAS ES sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

PMSE ierīču individuālās atļaujas izmaksas ir šādas:

1) Atļaujas pieprasījuma izskatīšana EUR 28,46 (1.2.9. punkts) vai īstermiņa (līdz 6 mēnešiem) atļaujai EUR 35,57 (1.5.1. punkts);

2) Ikmēneša maksājums par PMSE ierīču lietošanu noteiktā teritorijā ar neaizsargātiem nosacījumiem  ir EUR 7,87 (2.12. punkts) mēnesī par atļauju;

3) Ikmēneša maksājums par PMSE ierīču lietošanu konkrētos kanālos, konkrētā teritorijā ar aizsargātiem nosacījumiem, izmaksas frekvenču skaits atļaujā x EUR 10,80 mēnesī (2.3.1.1. punkts).

Izmaiņas PMSE ierīcēm paredzētajās frekvenču joslās.

No 2015. gada 1. jūlija 790-862 MHz joslas pamatlietotāji ir mobilo sakaru operatori. Radiomikrofoniem arī turpmāk ir paredzēta 800 MHz joslas 823–832 MHz daļa, savukārt joslās 789-823 MHz un 832-862 MHz radiomikrofonu lietošana nav paredzēta.

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv