Jūs atrodaties šeit

TV un skaņas apraide

Saturs:

Kas ir apraides dienests?

Kā uzsākt apraidi?

Informācija par skaņas un televīzijas apraidi Latvijā

Apraides staciju saraksti

Apraides staciju skaits

Dati Valsts statistiskās informācijas programmai

Pieprasījuma veidlapas

Konsultācijas

Kas ir apraides dienests?

Apraides dienests ir radiosakaru dienests, kurā raidījumi paredzēti tiešai publiskai uztveršanai. Šajā dienestā var būt ietverti skaņas raidījumi, televīzijas raidījumi vai cita veida raidījumi (RR1.38).

Kā uzsākt apraidi?

Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kurš saņēmis apraides atļauju Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktā kārtībā un vēlas programmas izplatīšanu veikt ar savu raidītāju lai uzsāktu skaņas vai TV apraidi, atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam un Ministru Kabineta 2006. gada 06. jūnija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām

VAS "Elektroniskie sakari" jāiesniedz šādi dokumenti:

1. pieteikuma vēstule brīvā formā;
2. rīkojuma noraksts vai cits dokuments par personas nozīmēšanu, kas ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;
3. aizpildīta pieprasījuma veidlapa (veidlapu var saņemt VAS ES vai izdrukāt no VAS ES mājas lapas internetā).

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas, plānotajā raidīšanas vietā VAS ES speciālisti novērtēs elektromagnētisko situāciju, saderību ar citām esošām, plānotām apraides stacijām, kā arī citām sakaru sistēmām.

Ja plānotā raidīšanas vieta tiks atzīta par piemērotu apraides stacijas ierīkošanai, VAS ES izsniegs apraides raidītāja uzstādīšanas atļauju, kurā norādīti stacijai atļautie izstarošanas parametri.

Tālāk pieprasītājs iegādājas rūpnieciski ražotu, novērtētu un Latvijā lietošanai paredzētu raidītāju un antenu, uzstāda to raidīšanas vietā atbilstoši VAS ES akceptētam ierīkošanas tehniskajam projektam un, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 255, apmaksā VAS ES izstādīto rēķinu par uzstādīšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšanu.
 
Kad darbam viss sagatavots, apliecinājums un citi nepieciešamie dokumenti iesniegti, VAS ES veiks raidošās stacijas pirmsekspluatācijas pārbaudi uzstādīšanas vietā un izsniegs apraides raidītāja lietošanas atļauju. Apraidi uzsākt atļauts tikai pēc lietošanas atļaujas saņemšanas.

Informācija par skaņas un televīzijas apraidi Latvijā

1. Televīzija

Latvijā šobrīd strādā 69 ciparu televīzijas raidošās stacijas, veidojot sešus nacionālos un vienu reģionālo apraides tīklu. Pirmajā nacionālajā apraides tīklā tiek izplatītas 5 televīzijas programmas (LTV1, LTV7, Re:TV, Rīga TV24 un Sportacentrs.com) uztveršanai bez maksas visā valsts teritorijā. Pārējos piecos tīklos SIA ”Lattelocom” izplata 58 maksas televīzijas programmas. SIA "Vidusdaugavas televīzija" ar savu raidītāju Jēkabpilī 55. kanālā raida vietējo TV programmu.

2. FM un AM skaņas apraide

2.1. Saskaņā ar VAS ES sagatavoto tehnisko plānu un reģionālo nolīgumu attiecībā uz 87.5 ‑ 108 MHz frekvenču joslas lietošanu FM skaņas apraidei Ženēva, 1984, Latvijai kopējais piekritīgo FM piešķīrumu skaits ir aptuveni 280. Latvijā šobrīd strādā 224 FM skaņas apraides stacijas.

Ir izveidoti šādi raidošie FM skaņas apraides tīkli:

  • sabiedriskā radio (5 tīkli): Latvijas radio 1, Latvijas radio 2, Latvijas radio 3 (Klasika), Latvijas radio 4 (Doma laukums) un Latvijas radio 5 – pieci.lv;
  • nacionālo komerciālo radio (6 tīkli): Eiropas Hītu radio, Latvijas Kristīgais radio, Radio SWH, Star FM, Super FM un Top radio;
  • reģionālo radio (7 tīkli): Biznesa Radio, Capital FM, Divu Krastu radio, Kurzemes radio, Latgales radio, Radio Skonto Vidzeme un Radio Tev.

Izveidotas 54 vietējās FM raidošās stacijas 33 vietējo plašsaziņas līdzekļu darbībai.

Vidējos viļņos (AM) strādā viena vietējā radiostacija (Radio Merkūrs). Neizmantoti ir aptuveni 30 AM frekvences piešķīrumi.

VAS ES regulāri sniedz informāciju Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) par vietām, kurās ir brīvi FM un AM skaņas apraides frekvences piešķīrumi. Uz tās pamata NEPLP lemj par konkursu izsludināšanu apraides tiesību saņemšanai.

3. Ciparu skaņas apraide

Saskaņā ar Nacionālo frekvenču plānu zemes ciparu skaņas apraidei T-DAB sistēmā ir paredzētas frekvenču joslas 174-230 MHz un 230-240 MHz. Ieplānotais frekvenču resurss dod iespējas izveidot 4 līdz 5 valsti aptverošus tīklus. Līdz šim radioprogrammu izplatīšana ciparu sistēmā Latvijā nav sākta.

Rīga, 2016. gada 5. janvāris

Apraides staciju skaits (gada beigās)

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Analogā skaņas apraide 143 152 171 190 203 218 224 234
Ciparu skaņas apraide 0 0 0 0 0 0 0 1
Analogā televīzija 84 19 7 8 8 0 0 0
Ciparu televīzija 7 52 73 73 73 69 69 70
                Kopā: 234 223 251 271 284 287 293 305

 

 

 

 

 

 

Dati Valsts statistiskās informācijas programmai
(2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr. 750 - 28.5 Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits)

Staciju skaits ar raidītāja jaudu (uz 1.07.2016.)
  < 1kW ≥ 1kW Kopā
Skaņas apraide 173 54 227
Televīzijas apraide 19 50 69
Kopā: 192 104 296

 

 

 

 

 

 

(2014. gada 16. decembra MK noteikumi Nr. 767 - 29.5 Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits)

Staciju skaits ar raidītāja jaudu (uz 1.07.2015.)
  < 1kW ≥ 1kW Kopā
Skaņas apraide 171 54 225
Televīzijas apraide 19 50 69
Kopā: 190 104 294

 

 

 

 

 

 

(2013. gada 17. decembra MK noteikumi Nr. 1474 - 29.5 Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits)

Staciju skaits ar raidītāja jaudu (uz 1.07.2014.)
  < 1kW ≥ 1kW Kopā
Skaņas apraide 163 53 216
Televīzijas apraide 20 49 69
Kopā: 183 102 285

 

 

 

 

 

 

(2012. gada 13. novembra MK noteikumi Nr. 771 - 29.6 Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits)

Staciju skaits ar raidītāja jaudu (uz 1.07.2013.)
  < 1kW ≥ 1kW Kopā
Skaņas apraide 144 50 194
Televīzijas apraide 30 51 81
Kopā: 174 101 275

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv
                                                                                                                                               
Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide

Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu

Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP)

Smilšu iela 1/3,                                   Tālr.:   +371 67 221 848 
Rīga,  LV- 1939                                   Fakss: +371 67 220 448
http://www.neplpadome.lv/                 E-pasts: neplpadome@neplpadome.lv