Jūs atrodaties šeit

30. maijā notiks bezmaksas seminārs ar paneļdiskusiju “Droša kuģošana”

18.05.2017

Š. g. 30. maijā jebkurš interesents aicināts piedalīties izglītojošā bezmaksas seminārā “Droša kuģošana” un diskusijā par to, kas jāzina, jāievēro un jāprot ikvienam kuģu, jahtu, motorlaivu īpašniekam no peldlīdzekļa iegādes brīža līdz pat tā nolaišanai ūdenī.

Semināra tēmas: “CE marķējums” “Peldlīdzekļu un motoru reģistrācija”, “Jūras mobilo radiosakaru lietošanas nepieciešamība un kārtība”, kā arī “Meklēšanas un glābšanas operāciju koordinēšana un vadīšana jūrā”.

Vienkopus pulcēsies “ Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra” (MRCC Rīga), VAS “Elektroniskie sakari”, VAS “Latvijas Jūras administrācijas”, A/S “Ceļu satiksmes drošības direkcijas“ eksperti, lai vienoti informētu un diskutētu par drošu kuģošanu gan ar jau reģistrēto peldlīdzekļu īpašniekiem, gan ar personām, kas vēl tikai plāno pievienoties kuģotāju pulkam.

Iecerēta ekspertu diskusija ar semināra dalībniekiem par prezentācijās izskanējušajiem jautājumiem, kā arī tiks sniegtas atbildes uz konkrētiem jautājumiem, ko katrs semināra apmeklētājs var iesūtīt pirms pasākuma semināra organizētājiem, aizpildot Dalības pieteikuma anketu līdz š. g. 26.maijam.

Semināra norises vieta: Rīga, Eksporta iela 5, VAS “Elektroniskie sakari”.  

Ilgums: 2 stundas no plkst. 15:00 - 17:00

Semināra programma:

Uzstājas Tēmu apraksts  Ilgums (min.) Laiks
VAS Elektroniskie sakari Uzruna 10 15:00

A/S “Ceļu satiksmes drošības direkcija“

Jānis Ansons Transportlīdzekļu reģistrācijas daļu speciālists

- Peldlīdzekļu reģistrācija

- Motoru reģistrācija

- CE marķējums

20

15:10

VAS “Elektroniskie sakari”,

Gunnars Edmunds Postnieks

Radiofrekvenču plānošanas nodaļa

 Vecākais eksperts (izplatījuma radiosakaru jautājumos)

Mūsdienās populārākie jūras radiosakaru veidi.

- Likumi, valsts vara - cilvēka dzīvības saglabāšanai.

- ITU prasības kuģu radio dokumentiem.

- Starptautiskās norēķinu organizācijas.

- Kuģu radiosignālu identifikatori (izs. sign., MMSI).

- Kuģa radiostacijas atļauja.

- ITU 5. saraksts, MARS. Īpašnieks informē, VAS ES publicē.

- Inmarsat sakari. VAS ES - Inmarsat pakalpojumu aktivēšanas punkts.

- Kaitīgi radiotraucējumi.

- No kā veidojas atļaujas cena.

20 15:30

“Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs” (MRCC Rīga)

Valdis Vingra Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (MRCC Rīga) priekšnieka vietnieks

Meklēšanas un glābšanas operāciju koordinēšana un vadīšana jūrā 15 15:50
Kafijas pauze   15 16:05

VAS “Elektroniskie sakari”,

A/S “Ceļu satiksmes drošības direkcijas“ “Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra” (MRCC Rīga),

VAS “Latvijas Jūras administrācija”

Paneļdiskusija

Jautājumu un atbilžu cikls

30 16:20
Ārija Kavace Klientu attiecību speciāliste Klientu anketēšana 10 16:50

Kontaktpersona: Roberts Pivkins, vecākais klientu speciālists. E-pasts:Roberts.Pivkins@vases.lv; mob. 29467718