Jūs atrodaties šeit

Noslēgtā vienošanās ar Krieviju uzlabos Latvijas mobilo sakaru tīklu izvēršanu valstu pierobežā

08.08.2017

No 2017. gada 31. jūlija līdz 4. augustam VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti piedalījās divpusējā Latvijas – Krievijas sakaru administrāciju frekvenču koordinācijas sanāksmē Krievijā, Maskavā, kuras laikā puses apsprieda frekvenču koordinācijas jautājumus dažādiem radiosakaru dienestiem.

Uz sanāksmi VAS “Elektroniskie sakari” bija iesniegusi priekšlikumus Krievijas sakaru administrācijai esošo frekvenču koordinācijas vienošanos pārskatīšanai, lai uzlabotu 3G un 4G platjoslas mobilo sakaru sistēmu lietošanas iespējas 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz un 2300 MHz joslās un jaunu koordinācijas vienošanos noslēgšanai Latvijā pārplānošanā esošajā 1500 MHz joslā, kā arī Eiropā 5G ieviešanas uzsākšanai paredzētajā 3400-3800 MHz joslā.

Sanāksmē puses apmainījās ar viedokļiem arī par 450 MHz un 700 MHz joslas perspektīvo izmantošanu, kā arī par WRC-19 jautājumiem. Sevišķi spraigas diskusijas izvērtās par 1427-1518 MHz (1500 MHz) un 3400-3800 MHz frekvenču joslu koordinācijas jautājumiem. Uzklausot Latvijas pozīciju un priekšlikumus, Krievijas administrācija līdz noteiktam datumam apņēmās sagatavot priekšlikumus tehniskos nosacījumus 1500 MHz un 3400-3800 MHz frekvenču joslu lietošanai mobilo/fiksēto sakaru sistēmām. Sakaru administrācijas vienojās, ka turpinās frekvenču koordinācijas vienošanās projektu sagatavošanu sarakstes veidā 800 MHz, 1500 MHz, 2100 MHz un 3400-3800 MHz frekvenču joslām.

Diskusiju rezultātā sakaru administrācijas vienojās par mobilo sakaru lietošanas nosacījumiem vairākās frekvenču joslās valstu pierobežā. Kopumā tika noslēgtas četras vienošanās par frekvenču koordinācijas nosacījumiem:

880-890 MHz / 925-935 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās E-GSM sistēmām, nosakot platjoslas mobilo sakaru sistēmu izmantošanas nosacījumus pierobežā ar Krieviju;

890-915 MHz / 935-960 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās GSM sistēmām, precizējot GSM izmantošanas nosacījumus un nosakot platjoslas mobilo sakaru sistēmu izmantošanas nosacījumus pierobežā ar Krieviju;

1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās GSM sistēmām, precizējot GSM izmantošanas nosacījumus un palielinot pieļaujamos elektromagnētiskā lauka intensitātes līmeņus GSM sistēmām, kā arī nosakot platjoslas mobilo sakaru sistēmu izmantošanas nosacījumus pierobežā ar Krieviju;

2300-2400 MHz joslā – pārskatīta esošā vienošanās mobilo un fiksēto sakaru sistēmām, palielinot pieļaujamo elektromagnētiskā lauka intensitātes līmeni platjoslas mobilo sakaru sistēmu lietošanai pierobežā ar Krieviju.

Noslēgtās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās uzlabo Latvijas mobilo sakaru operatoru mobilo sakaru tīklu plānošanas un izvēršanas iespējas pierobežā ar Krieviju.