Jūs atrodaties šeit

Radioamatieru eksāmeni notiks 2017.gada septembrī un decembrī

14.06.2017

2017. gada 15. martā VAS Elektroniskie sakari notika  radioamatieru eksāmens. Eksāmenam bija pieteikušies četri reflektanti no Talsiem, Baldones, Lielvārdes un Rīgas. Trīs reflektanti sekmīgi nokārtoja CEPT ERC 32. ziņojuma prasībām un programmai atbilstošu radioamatieru eksāmenu un saņēma Iesācēju radioamatieru apliecības. Savukārt radioamatiera kvalifikāciju vēlējās paaugstināt viens reflektants, kas kārtoja CEPT ieteikuma T/R 61-02 prasībām un programmai atbilstošu radioamatieru eksāmenu un saņēma Harmonizēto radioamatieru eksaminācijas apliecību.

VAS “Elektroniskie sakari” 7. jūnijā radioamatieru eksāmenu kārtoja 8 reflektanti: 3 no Liepājas, pa vienam no Rīgas, Ogres, Jūrmalas, Penkules pagasta (Dobeles novads) un Dreiliņiem (Stopiņu novads).  Radioamatieru saimei piepulcējās klāt vēl 8 radioamatieri, jo eksāmenu veiksmīgi nokārtoja visi reflektanti. Četri no viņiem savus spēkus iepriekš izmēģināja 26.05.2017. VAS “Elektroniskie sakari” organizētajā seminārā “Gatavošanās radioamatieru eksāmenam”. Seši radioamatieri saņēma Iesācēja radioamatiera eksaminācijas apliecības, savukārt divi – Radioamatieru FM radiostacijas operatora apliecības. 

Nākamie radioamatieru eksāmeni 2017. gadā plānoti  6. septembrī un  6. decembrī,  uz kuriem  var pieteikties jebkurš interesents. Pēdējos 3 gados eksāmenu kārtojuši 63 reflektanti.

VAS Elektroniskie sakari pieņem eksāmenus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos Nr.529 noteiktajām prasībām, proti, lai iegūtu atļauju “iziet ēterā”, nepieciešams nokārtot eksāmenu valsts akciju sabiedrībā “Elektroniskie sakari”. Turpat norisinās arī kvalifikācijas paaugstināšana. VAS “Elektroniskie sakari” izstrādā kārtību, kādā notiek radioamatieru eksaminācija un pielāgo to atbilstoši tehnoloģiskajām iespējām.

Latvijā ir aptuveni 300 aktīvu radioamatieru, kuri regulāri “iziet” ēterā, un daļa no tiem piedalās sacensībās. Radioamatieri pārstāv visdažādākās profesijas. Pēdējā laikā novērots, ka arvien lielāku interesi pievienoties radioamatieriem izrāda programmētāji un datorspeciālisti.

Kopš 2015. gada VAS Elektroniskie sakari organizē  arī radioamatieru seminārus, kuros dalībnieki gūst informāciju par to, kas ir radioamatieru dienests, kādam ir dienesta mijiedarbība ar citiem radiosakaru dienestiem, kā darbināt savu radiostaciju un kādas datorprogrammas izmanto radioamatieri. Semināra laikā topošais radioamatieris var pārliecināties, kā notiek radioamatiera praktiskais darbs ēterā, jo uzņēmuma rīcībā ir radioamatieru stacija. Tāpat dalībniekiem semināra laikā ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas, kārtojot radioamatieru eksāmenu testa režīmā. Tuvākais seminārs plānots š.g. 24.novembrī.