Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" (turpmāk – VAS ES) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - www.vases.lv/lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VARAM tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445 - pārvietojoties pa lapu "Numerācijas datubāze" (www.vases.lv/lv/numeracijas-datubaze), izmantojot tikai tastatūru, nav iespējams apskatīt detalizētu informāciju diagrammās, t.i. nav iespējams apskatīt precīzus skaitļus (cik ir brīvi numuri, cik piešķirti).

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 22.02.2021. Izvērtēšanu veica VAS ES digitālā mārketinga speciāliste Krista Lubiņa.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols 2021

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, lūdzu izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

Atsauksmēm un saziņai

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, vai, ja Jūs konstatējat kādas nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, lūdzam sazināties ar VAS ES, rakstot uz vases@vases.lv vai zvanot pa tālr. +371 67 333 034.