Apmācību kurss par Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES prasībām

Ekranēta laboratorija, kas paredzēta radioiekārtu testēšanai un ir viens no ķēdes posmiem, lai lai iegūtu apliecinājumu tam, ka radioiekārtu var marķēt ar CE zīmi un tā atbilst Eiropas drošības direktīvām

Ko mēs piedāvājam?

Mēs esam vienīgie Latvijā, kas organizē un piedāvā apmācību kursu par radioiekārtu atbilstības jautājumiem un Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES prasībām, lai nodrošinātu, ka lietošanai Latvijā nonāk tikai tās radioiekārtas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstību un nerada kaitīgus radiotraucējumus. Mūsu ekspertiem ir starptautiskā pieredze un unikālas zināšanas par jaunās Radioiekārtu direktīvas RED 2014/53/ES prasībām, saistošiem nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Rūpīgi izstrādāta programma īsā laikā un  strukturētā veidā nodrošinās tieši to informāciju, kas ir nepieciešama, ja ikdiena saistīta ar radioiekārtu ražošanu, importēšanu, izplatīšanu vai atbilstības novērtēšanu.   

Kam tas ir domāts?

Radioiekārtu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un paziņotajām institūcijām.

Ieguvumi

  • Kvalitatīvi izdales materiāli;
  • Apkopota un strukturēti pasniegta informācija par būtiskajām direktīvas prasībām;
  • Laika ekonomija - Direktīva ir apjomīgs dokuments, kā izpratnei ir nepieciešamas īpašas kompetences radioiekārtu atbilstības jautājumos.

Cena (t.sk., PVN 21%)

Grupa no 5-10 dalībnieki, 1 diena  - 3145,00 eur.

Pakalpojumu pieteikšana

Piesakiet pakalpojumu, rakstot uz vases@vases.lv vai zvanot pa tālruni +371 26562333.