Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Aptaujas

VAS ES aptauja par 26 GHz joslas pārplānošanu 5G sistēmām

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu VAS “Elektroniskie sakari” (turpmāk - VAS ES) pārvalda radiofrekvenču spektru, lai nodrošinātu tā racionālu un efektīvu izmantošanu, plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu. VAS ES sagatavo priekšlikumus Nacionālā radiofrekvenču plāna grozījumiem (Ministru kabineta noteikumi Nr.1151).

Aptaujas mērķis ir apzināt Latvijas elektronisko sakaru nozares pārstāvju viedokļus par 24,25-27,5 GHz (26 GHz) joslas pārplānošanas 5G tīkliem jautājumiem. 5G sistēmu vajadzībām plānots iedalīt 24,5-27,5 GHz joslu ar laikdales dupleksa (TDD) frekvenču kanālu izkārtojumu atbilstoši ECC/DEC/(18)06. Informācija izmantojama priekšlikumu sagatavošanai Nacionālā radiofrekvenču plāna grozījumiem, kurus tālāk piedāvāt apstiprināšanai par elektronisko sakaru nozares politikas plānošanas un īstenošanas, radiofrekvenču plāna izstrādes, aizsardzības sistēmu un valsts drošību atbildīgajām ministrijām. VAS ES aicina sakaru nozares pārstāvjus izteikt viedokli par dotajiem jautājumiem (sarakstu skatīt zemāk). Aptaujas anketa MS Word formātā ir pieejama šeit.

Jautājumu saraksts:

  1. Vai Jums būtu interese 26 GHz joslu lietot Fiksētā dienesta punkts-punkts vai punkts-daudzpunkts radioiekārtām? Līdz kuram datumam?
  2. Ja Jūs lietojat fiksētā dienesta punkts-punkts vai punkts-daudzpunkts radioiekārtas 26 GHz joslā, vai tās ir iespējams pārmigrēt uz citu joslu? Uz kuru joslu?
  3. No kura gada Jums būtu interese uzsākt lietot 24,5-27,5 GHz frekvenču joslu 5G TDD tīkliem?
  4. Kāds, Jūsuprāt, ir nepieciešamais minimālais un maksimālais spektra apjoms vienam operatoram (MHz) frekvenču joslā 24,5-27,5 GHz 5G TDD tīklu izvēršanai?
  5. Vai radiofrekvenču spektra joslā 24,5-27,5 GHz Jums būtu interese izvērst 5G TDD tīklus visā Latvijas teritorijā vai reģionālos tīklus?
  6. Vai Jums ir kādi citi komentāri 26 GHz joslas pārplānošanas sakarā?

Atbildes lūdzam iesniegt līdz 10.06.2019. uz e-pasta adresi vases@vases.lv.

Aptaujas rezultāti

Konsultācijas var saņemt:

Guntis Ancāns - Eksperts publisko mobilo sakaru jautājumos

Tālr.: +371 67 333 034 (lietvedība)
E-pasts: guntis.ancans@vases.lv