Cenrāža piemērošana (apraide)

Maksājumi atbilstoši cenrādim (27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600)

1.1. TV un skaņas apraide

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.5. apraides radiostacija radiostacija 517,58 0,00 517,58

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.5. apraides radiostacija radiostacija 7,36 0,00 7,36

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

 

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru radiostaciju (parasti vienā atļaujā ir viena radiostacija), ņemot vērā efektīvo izstaroto jaudu kW un radiokanāla joslas

platumu MHz.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz (analogās televīzijas radiostacija, ekspluatācijā uz 01.06.2010.)
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 11,29 0,00 11,29
2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 22,59 0,00 22,59
2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 45,18 0,00 45,18
2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 67,77 0,00 67,77
2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 79,06 0,00 79,06
2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 90,36 0,00 90,36
2.3.1.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 112,85 0,00 112,95
2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 14,68 0,00 14,68
2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 29,37 0,00 29,37
2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 58,73 0,00 58,73
2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 88,10 0,00 88,10
2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 102,78 0,00 102,78
2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 117,47 0,00 117,47
2.3.2.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 146,83 0,00 146,83
2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 22,59 0,00 22,59
2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 45,18 0,00 45,18
2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 90,36 0,00 90,36
2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 135,54 0,00 135,54
2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 158,13 0,00 158,13
2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 180,72 0,00 180,72
2.3.3.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 225,90 0,00 225,90

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.8 apraides dienests radiostacija 8,35 0,00 8,35

 

1.2. Apraides palīgdienests

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 215,39 0,00 215,39

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.9. apraides radiostacija radiostacija 29,49 0,00 29,49

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

  Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

 

1.2.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru atļauju, ņemot vērā piešķīrumu skaitu, efektīvo izstaroto jaudu dBW un radiokanāla joslas platumu MHz. Ja norādīta josla,

tad apmaksu ņem, kā par vienu radiokanālu.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.3. EMS nodrošināšana apraides radiostacijai, apraides palīgdienesta un daudzpunktu daudzkanālu televīzijas izplatīšanas sistēmas radioiekārtai ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [dBW]
2.3.1. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf ≤ 0,5 MHz 
2.3.1.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 11,29 0,00 11,29
2.3.1.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 22,59 0,00 22,59
2.3.1.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 45,18 0,00 45,18
2.3.1.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 67,77 0,00 67,77
2.3.1.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 79,06 0,00 79,06
2.3.1.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 90,36 0,00 90,36
2.3.1.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 112,95 0,00 112,95
2.3.2. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu 0,5 < Δf ≤ 2 MHz
2.3.2.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 14,68 0,00 14,68
2.3.2.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 29,37 0,00 29,37
2.3.2.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 58,73 0,00 58,73
2.3.2.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 88,10 0,00 88,10
2.3.2.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 102,78 0,00 102,78
2.3.2.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 117,47 0,00 117,47
2.3.2.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 146,83 0,00 146,83
2.3.3. ar radiokanāla frekvenču joslas platumu Δf > 2 MHz
2.3.3.1. e.r.p ≤ 14 dBW radiostacija 22,59 0,00 22,59
2.3.3.2. 14 < e.r.p. ≤ 20 dBW radiostacija 45,18 0,00 45,18
2.3.3.3. 20 < e.r.p. ≤ 27 dBW radiostacija 90,36 0,00 90,36
2.3.3.4. 27 < e.r.p. ≤ 30 dBW radiostacija 135,54 0,00 135,54
2.3.3.5. 30 < e.r.p. ≤ 37 dBW radiostacija 158,13 0,00 158,13
2.3.3.6. 37 < e.r.p. ≤ 40 dBW radiostacija 180,72 0,00 180,72
2.3.3.7. e.r.p. > 40 dBW radiostacija 225,90 0,00 225,90

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.9 apraides palīgdienests tīkls 8,35 0,00 8,35

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724