Cenrāža piemērošana (fiksētie radiosakari)

Maksājumi atbilstoši cenrādim (27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600)

1. FIKSĒTIE RADIOSAKARI

1.1. Punkts-Punkts līnijas (PP) 

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.3. Fiksēto radiosakaru radiolīnija radiolīnija 215,39 0,00 215,39

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.3. Fiksēto radiosakaru radiolīnija radiolīnija 7,36 0,00 7,36

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksa par atļauju, ņemot vērā radiokanālu skaitu tajā (0,5, 1 vai 2), radiokanāla frekvenču joslas platumu MHz un radiokanāla frekvenču diapazons GHz.

(Pēc cenrāža “Maksai par EMS nodrošināšanu vienvirziena fiksēto radiosakaru radiolīnijai piemēro pusi no norādītā izcenojuma”. Rēķina vajadzībām šādā gadījumā tiek norādīts 0,5 kanāls pie pakalpojumu skaita.

Pēc cenrāža “Maksai par EMS nodrošināšanu fiksēto radiosakaru radiolīnijai, kurai Latvijas teritorijā atrodas tikai viena no raidošajām radiostacijām, piemēro pusi no norādītā izcenojuma”. Rēķina vajadzībām šādā gadījumā tiek norādīts 0,5 kanāls pie pakalpojumu skaita.)

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.12. EMS nodrošināšana vienas fiksēto radiosakaru radiolīnijas radiokanālam8,9 vai satelītu Zemes stacijas raidīšanas radiokanālam (virziens Zeme–Izplatījums), vai satelītu Zemes stacijas uztveršanas kanālam (virziens Izplatījums–Zeme) vai Izplatījuma stacijai
2.12.1. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu Δf ≤ 4 MHz
2.12.1.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 25,52 0,00 25,52
2.12.1.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 20,31 0,00 20,31
2.12.1.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 18,32 0,00 18,32
2.12.1.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 16,85 0,00 16,85
2.12.1.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 14,10 0,00 14,10
2.12.1.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 12,07 0,00 12,07
2.12.2. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 4 MHz < Δf ≤ 8 MHz
2.12.2.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 28,69 0,00 28,69
2.12.2.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 22,84 0,00 22,84
2.12.2.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 20,60 0,00 20,60
2.12.2.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 18,94 0,00 18,94
2.12.2.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 15,85 0,00 15,85
2.12.2.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 13,57 0,00 13,57
2.12.3. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 8 MHz < Δf ≤ 15 MHz
2.12.3.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 31,87 0,00 31,87
2.12.3.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 25,37 0,00 25,37
2.12.3.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 22,88 0,00 22,88
2.12.3.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 21,04 0,00 21,04
2.12.3.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 17,60 0,00 17,60
2.12.3.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 15,08 0,00 15,08
2.12.4. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 15 MHz < Δf ≤ 30 MHz
2.12.4.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 35,04 0,00 35,04
2.12.4.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 27,89 0,00 27,89
2.12.4.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 25,16 0,00 25,16
2.12.4.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 23,14 0,00 23,14
2.12.4.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 19,36 0,00 19,36
2.12.4.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 16,58 0,00 16,58
2.12.5. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 30 MHz < Δf ≤ 57 MHz
2.12.5.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 38,22 0,00 38,22
2.12.5.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 30,42 0,00 30,42
2.12.5.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 27,44 0,00 27,44
2.12.5.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 25,23 0,00 25,23
2.12.5.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 21,11 0,00 21,11
2.12.5.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 18,08 0,00 18,08
2.12.5.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 15,64 0,00 15,64
2.12.6. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 57 MHz < Δf ≤ 112 MHz
2.12.6.1. f ≤ 1 GHz radiokanāls 41,39 0,00 41,39
2.12.6.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz radiokanāls 32,95 0,00 32,95
2.12.6.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz radiokanāls 29,72 0,00 29,72
2.12.6.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz radiokanāls 27,33 0,00 27,33
2.12.6.5. 30 GHz < f ≤ 43,5 GHz radiokanāls 22,86 0,00 22,86
2.12.6.6. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 19,58 0,00 19,58
2.12.6.7. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 16,94 0,00 16,94
2.12.7. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 112 MHz < Δf ≤ 250 MHz
2.12.7.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 21,08 0,00 21,08
2.12.7.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 18,24 0,00 18,24
2.12.7.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 15,27 0,00 15,27
2.12.7.4. f > 86 GHz radiokanāls 12,57 0,00 12,57
2.12.8. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 250 MHz < Δf ≤ 500 MHz
2.12.8.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 22,58 0,00 22,58
2.12.8.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 19,53 0,00 19,53
2.12.8.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 16,36 0,00 16,36
2.12.8.4. f > 86 GHz radiokanāls 13,47 0,00 13,47
2.12.9. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 500 MHz < Δf ≤ 750 MHz
2.12.9.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 24,08 0,00 24,08
2.12.9.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 20,83 0,00 20,83
2.12.9.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 17,45 0,00 17,45
2.12.9.4. f > 86 GHz radiokanāls 14,36 0,00 14,36
2.12.10. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 750 MHz < Δf ≤ 1 GHz
2.12.10.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 25,59 0,00 25,59
2.12.10.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 22,13 0,00 22,13
2.12.10.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 18,54 0,00 18,54
2.12.10.4. f > 86 GHz radiokanāls 15,26 0,00 15,26
2.12.11. radiokanāla frekvenču diapazons (f), GHz radiokanālam ar frekvenču joslas platumu 1 GHz < Δf ≤ 4 GHz
2.12.11.1. 43,5 GHz < f ≤ 57 GHz radiokanāls 27,09 0,00 27,09
2.12.11.2. 57 GHz < f ≤ 74 GHz radiokanāls 23,43 0,00 23,43
2.12.11.3. 74 GHz < f ≤ 86 GHz radiokanāls 19,63 0,00 19,63
2.12.11.4. f > 86 GHz radiokanāls 16,16 0,00 16,16

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.1. Fiksētais dienests radiokanāls 8,35 0,00 8,35

 

1.2. Punkts-DaudzPunkts līnijas (PMP) 

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.3. Bezvadu piekļuves sakaru tīkls Centrālās vai retranslācijas stacijas sektors 36,85 0,00 36,85

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.3. Bezvadu piekļuves sakaru tīkls Centrālās vai retranslācijas stacijas sektors 7,36 0,00 7,36

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

1.1.2. Regulārie maksājumi

Sakaru zonas:

2 Rīgas sakaru zona: Rīga, Jūrmala un novadi – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Siguldas.

3 Kurzemes sakaru zona: Liepāja, Ventspils un novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Ventspils.

4 Zemgales sakaru zona: Jelgava un novadi – Aizkraukles, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Tukuma.

5 Vidzemes sakaru zona: Valmiera un novadi – Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras, Varakļānu.

6 Latgales sakaru zona: Jēkabpils, Daugavpils, Rēzekne un novadi – Augšdaugavas, Balvu, Jēkabpils, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes.

Maksājumu piemēro klientam par sakaru zonā unikāli izmantoto radiofrekvenču spektra apjomu, neatkarīgi no atļauju skaita un radiofrekvences piešķīrumu skaita. Pārklājošies piešķīrumi, vai to pārklājošās daļas netiek summētas.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.13. EMS nodrošināšana daudzpunktu bezvadu piekļuves sistēmas radiokanālam individuālai izmantošanai
2.13.1. Rīgas sakaru zonā2
2.13.1.1. f ≤ 1 GHz katri 100 kHz 0,72 0,00 0,72
2.13.1.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz katri 100 kHz 0,48 0,00 0,48
2.13.1.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,24 0,00 0,24
2.13.1.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,21 0,00 0,21
2.13.2. Kurzemes sakaru zonā3
2.13.2.1. f ≤ 1 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.2.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.2.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.2.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.3. Zemgales sakaru zonā4
2.13.3.1. f ≤ 1 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.3.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.3.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.3.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.4. Vidzemes sakaru zonā5
2.13.4.1. f ≤ 1 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.4.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.4.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.4.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08
2.13.5. Latgales sakaru zonā6
2.13.5.1. f ≤ 1 GHz katri 100 kHz 0,27 0,00 0,27
2.13.5.2. 1 GHz < f ≤ 10 GHz katri 100 kHz 0,18 0,00 0,18
2.13.5.3. 10 GHz < f ≤ 20 GHz katri 100 kHz 0,09 0,00 0,09
2.13.5.4. 20 GHz < f ≤ 30 GHz katri 100 kHz 0,08 0,00 0,08

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.1. Fiksētais dienests radiokanāls 8,35 0,00 8,35

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724