Cenrāža piemērošana (jūras kuģniecības sakari)

Maksājumi atbilstoši cenrādim (27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600)

1. JŪRAS KUĢNIECĪBAS SAKARI

1.1. Kuģa stacijas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.6. jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.1. kuģa radiostacija radiostaciju komplekss 22,11 0,00 22,11
1.2.6.2. kuģa radiostacija un identifikatora piešķiršana radiostaciju komplekss 27,23 0,00 27,23

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

 

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru atļaujā iekļauto raidītāju, kam ir norādīta jauda. Ja vienam raidītājam norādītas vairākas jaudas, tad aprēķina maksājumu par katru jaudas ierakstu:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. P ≤ 0,001 kW raidītājs 0,33 0,00 0,33
2.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW raidītājs 0,66 0,00 0,66
2.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW raidītājs 1,32 0,00 1,32
2.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW raidītājs 1,98 0,00 1,98
2.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW raidītājs 2,63 0,00 2,63
2.1.6. P > 1 kW raidītājs 4,94 0,00 4,94
 

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.5. kuģniecības dienests kuģis vai krasta stacija 8,35 0,00 8,35

 

1.2. Krasta stacijas

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.6. jūras mobilo radiosakaru krasta radiostacija radiostacija 147,41 0,00 147,41

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.6. jūras mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.6.3. krasta radiostacija radiostacija 29,49 0,00 29,49
1.2.6.4. krasta radiostacija un identifikatora piešķiršana radiostacija 34,61 0,00 34,61

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

 

1.2.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru raidītāju (parasti vienā atļaujā ir iekļauts viens raidītājs), ņemot vērā raidītāja izejas jaudu P:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. P ≤ 0,001 kW raidītājs 0,33 0,00 0,33
2.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW raidītājs 0,66 0,00 0,66
2.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW raidītājs 1,32 0,00 1,32
2.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW raidītājs 1,98 0,00 1,98
2.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW raidītājs 2,63 0,00 2,63
2.1.6. P > 1 kW raidītājs 4,94 0,00 4,94

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.5. kuģniecības dienests kuģis vai krasta stacija 8,35 0,00 8,35

 

1.3. Jūras kuģniecības Radiolokācijas stacijas

1.3.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 215,39 0,00 215,39

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 29,49 0,00 29,49

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,36 0,00 7,36

Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 36,85 0,00 36,85

 

1.3.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru radiostaciju (parasti vienā atļaujā ir viena radiostacija), ņemot vērā raidītāja efektīvo izstaroto jaudu kW.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.2. EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1. P ≤ 0,1 kW radiostacija 3,64 0,00 3,64
2.2.2. 0,1 kW < P ≤ 1 kW radiostacija 8,51 0,00 8,51
2.2.3. 1 kW < P ≤ 5 kW radiostacija 13,60 0,00 13,60
2.2.4. 5 kW < P ≤ 25 kW radiostacija 16,36 0,00 16,36
2.2.5. P > 25 kW radiostacija 20,37 0,00 20,37

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.7. radiolokācijas dienests radiostacija vai tīkla radiokanāls 8,35 0,00 8,35

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724