Elektromagnētiskās saderības ekspertīzes

Kas ir elektromagnētiskās saderības (EMS) ekspertīzes?

Galvenie uzdevumi, veicot EMS ekspertīzes: prognozēt iespējamās problēmas pēc jaunas radiosakaru sistēmas uzstādīšanas, paredzēt iespējamos traucējumu avotus, analizēt ekspertīzes frekvenču joslas noslogojumu, kā arī apsekot apkārtni, lai konstatētu citas blakus strādājošas radiosakaru sistēmas.

Apraides ekspertīzes ir nepieciešamas, lai novērtētu jauna televīzijas vai radio raidītāja elektromagnētisko saderību ar citām tuvumā strādājošām radiosakaru sistēmām un lai analizētu ne tikai ekspertīzes frekvenču joslas, bet visa apraides diapazona un televīzijas kanālu frekvenču joslu noslogojumu. Viens no atbildīgākajiem uzdevumiem ir prognozēt iespējamās problēmas, parādoties jaunam raidītājam, kā arī paredzēt potenciālos traucējumu avotus. Ļoti svarīga ir raidītāja plānotās uzstādīšanas vietas apsekošana un TV uztveršanas iespēju novērtēšana tā tuvākajā apkārtnē. Tiek veiktas arī atsevišķas raidītāja tehnisko parametru kompleksās pārbaudes.
Sakaru raidītāju elektromagnētiskās saderības ekspertīzes ir nepieciešamas, lai izskatītu un izvērtētu dažādu iestāžu un uzņēmumu pieteikumus jaunu datu pārraides vai radiosakaru kanālu veidošanai. Ekspertīzes tiek veiktas arī pēc radiosakaru sistēmas pārvietošanas uz citu vietu. Galvenie uzdevumi: prognozēt iespējamās problēmas pēc jaunas radiosakaru sistēmas uzstādīšanas, paredzēt iespējamos traucējumu avotus, analizēt ekspertīzes frekvenču joslas noslogojumu, kā arī apsekot apkārtni, lai konstatētu citas blakus strādājošas radiosakaru sistēmas.