Elita Baklāne-Ansberga

 

Padomes locekle

Izglītība:

 • 1999. - 2002. gads - Latvijas Universitāte - Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
 • 1999. - 2001. gads - Latvijas Universitāte - Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
 • 1995. - 1999. gads - Latvijas Universitāte - Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā
 • 1992. - 1995. gads - Rīgas komercskola
 • 1984. - 1992. gads - Rīgas 3.vidusskola

Darba pieredze:

 • 2020. - šim brīdim - VAS “Elektroniskie sakari”, padomes locekle
 • 2019. - 2023. gads - Valsts vides dienests, ģenerāldirektore
 • 2018. - 2019. gads - Ventspils pilsētas dome, projekta "Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas" vadītāja
 • 2016. - 2018. gads - Ventspils pilsētas dome, ekonomikas nodaļas vadītāja
 • 2010. - 2016. gads - Valsts zemes dienests, ģenerāldirektore
 • 2005. - 2009. gads - VSIA "Latvijas valsts mērnieks", valdes priekšsēdētāja
 • 2005. gads - Valsts zemes dienests, kapitālsabiedrības izveidošanas projekta daļas vadītāja

Sociālās aktivitātes / Līdzdalības citās organizācijās:

 • 2018. gads - Pieaugušo izglītības pārvaldības padomes locekle
 • 2012. - 2016. gads - Latvijas lauksaimniecības universitātes 6. un 7. sasaukuma padomnieku konventa locekle
 • 2012. - 2014. gads - Eiropas kadastra un kartēšanas institūciju apvienības "Eurogeographics" valdes locekle
 • 2006. - 2010. gads - Latvijas mērnieku biedrības valdes locekle
 • 2008. - 2009. gads - Eiropas mērnieku padomes (CLGE) ģenerālās asamblejas delegāte
 • 2004. - 2006. gads - Tautas deju ansambļa "Teiksma" prezidente
 • 1999. - 2000. gads - Latvijas Universitātes senāta studentu pārstāve
 • 1995. - 2000. gads - Latvijas Universitātes studentu padomes locekle
 • 1996. -1998. gads  Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultātes domes locekle

 

Pilnvaru termiņš - spēkā līdz 2025. gada 8. oktobrim.