Jūs atrodaties šeit

Gaisa kuģniecības sakari

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturs:


Kas ir gaisa kuģniecības sakari?

Gaisa kuģniecības sakari nodrošina sakarus starp gaisa kuģniecības stacijām un gaisa kuģu stacijām vai starp gaisa kuģu stacijām. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 6. Pantā noteikto kompetenci plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām, piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu.

VAS “Elektroniskie sakari” regulāri sadarbojas ar Civilās Aviācijas Aģentūru, plānojot radiofrekvenču izmantošanu, pārstāvot Latvijas intereses starptautisko institūciju darbā un izstrādājot priekšlikumus normatīvajiem aktiem, kas reglamentē radiofrekvenču izmantošanu.

Lielākie gaisa kuģniecības sakaru izmantotāji Latvijā ir Latvijas Gaisa satiksme, starptautiskā lidosta “Rīga”, nacionālā aviokompānija Air Baltic un citas aviosabiedrības.

Tā kā gaisa kuģu stacijas tiek izmantotas ne vien lidlaukos Latvijas teritorijā, bet pārsvarā lidojumu laikā ārpus tās robežām, kā arī ārvalstu lidlaukos nosēšanās un pacelšanās laikā, sakariem tiek izmantotas globālā līmenī saskaņotas frekvenču joslas un radioiekārtas.

Šādi izveidota sakaru sistēma nodrošina gan vietējo, gan starptautisko lidojumu drošību un regularitāti. Pateicoties drošiem radiosakariem, kopš 2016. gada 23. jūnija aviokompānijas var lidot vienotā brīvo maršrutu gaisa telpā piecās Ziemeļeiropas un Baltijas valstīs. Šajā vienotajā gaisa telpā aviokompānijām vairs nav jāievēro gaisa trases, arī, šķērsojot nacionālo gaisa telpu robežas.

Gaisa kuģniecības sakaru kompleksā  ietilpst arī glābšanas līdzekļu radiostacijas un avārijas vietu norādošo radiobāku radiostacijas.

Pēdējā laikā līdz ar tehnoloģiju attīstību aizvien aktuālāks kļūst jautājums par bezpilota lidaparātu – “Dronu” izmantošanu. “Drons” ir lidaparāts, kas lido bez apkalpes uz tā borta.  “Droni” ir dažāda veida gaisa kuģi ar dažādu celtspēju, lidojuma izturību un ātrumu. Tie var lidot no dažām minūtēm līdz vairākiem mēnešiem, pacelt gaisā pat vairākas tonnas.  “Dronu” attīstība pielīdzināma informācijas tehnoloģiju izaugsmei, kas dažu desmitu gadu laikā strauji attīstījušās, piedāvājot no vienkāršām darbībām līdz sarežģītām operācijām civilajiem un militārajiem lietotājiem. 

Mūsdienās ir izstrādāti dažādu formu, izmēru un konfigurāciju “Droni”. Pirmsākumos “Droni” bija vienkāršas bezpilota lidmašīnas, turpretī autonomā lidojumu kontrole tās padarījusi par īstiem bezpilota lidaparātiem. Līdz ar to “Dronu” izmantošana aptver plašu loku tautsaimniecības nozaru gan apkalpošanas un ražošanas sfērās (tehnoloģijas, programmatūras, materiāli, lidojumu vadība, sakari u.c.), gan to pielietojuma ziņā (lauksaimniecība, enerģijas ražošana, sports, žurnālistika, kravu pārvadāšana, kartogrāfija, glābšanas darbi, infrastruktūras apsekošana u.c.). Kā meklēšanas un glābšanas instruments “Drons” spēj palīdzēt atrast cilvēkus jūrā, mežos, sabrukušās ēkās. “Dronus” var aprīkot ar optiskajiem sensoriem (dienas un infrasarkanajām kamerām) un sintezētās apertūras radaru.

“Dronu” nozare ir ārkārtīgi strauji augoša jauna nozare kā pasaulē, tā arī Latvijā, un nepieciešams izstrādāt sabalansētus regulējuma risinājumus, lai veicinātu tās līdzsvarotu attīstību, vienlaikus izslēdzot drošuma un drošības riskus vai apdraudējumu citām nozarēm. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar ”dronu” izmantošanu, Latvijā izveidota Tālvadības gaisa kuģu asociācija.

Tā kā šobrīd nav ne nacionāla, ne vienota starptautiska regulējuma, bet Eiropas Savienības regulējums “Dronu” izmantošanai varētu tapt 2017. gadā, tad Latvijā Satiksmes ministrijas vadībā izveidota darba grupa, kas izstrādā vietējo regulējumu, kas darbotos līdz brīdim, kad spēkā stāsies Eiropas Savienības regulas.

Lai nodrošinātu visu šeit minēto radioiekārtu darbību bez savstarpējiem traucējumiem, VAS “Elektroniskie sakari” plāno un uzrauga radiofrekvenču izmantošanu.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija gaisa mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija gaisa mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvara konstatācija gaisa mobilajo sakaru apakšdienestos 2016. gada maijā

Cenrāža piemērošana

1. GAISA KUĢNIECĪBAS SAKARI

1.1. Gaisa kuģa stacijas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.7. gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.1. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām) radiostaciju komplekss 71,14 0,00 71,14
1.2.7.2. gaisa kuģa radiostacija (gaisa kuģim, kura pacelšanās masa ir 5,7 tonnas vai lielāka) radiostaciju komplekss 142,29 0,00 142,29
1.2.7.4. apraides radiostacija radiostacija 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

 

 

 

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

1.1.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Ja gaisa kuģa pacelšanās masa ir  <5,7 tonnas, tad tiek piemērots cenrāža 2.1.X apakšpunkts par katru atļaujā iekļauto raidītāju, kam ir norādīta jauda. Ja vienam raidītājam norādītas vairākas jaudas, tad aprēķina maksājumu par katru jaudas ierakstu:

 
Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. P ≤ 0,001 kW raidītājs 0,31 0,00 0,31
2.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW raidītājs 0,63 0,00 0,63
2.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW raidītājs 1,26 0,00 1,26
2.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW raidītājs 1,89 0,00 1,89
2.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW raidītājs 2,52 0,00 2,52
2.1.6. P > 1 kW raidītājs 4,72 0,00 4,72
 

Ja gaisa kuģa pacelšanās masa ir >=5,7 tonnas, tad 2.4. punkts par atļauju, neskaitot raidītāju skaitu atļaujā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.4. EMS nodrošināšana gaisa kuģim ar pacelšanās masu 5,7 tonnas vai lielāku gaisa kuģis 107,70 0,00 107,70

 

 

 

 

 

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.6. gaisa kuģniecības dienests gaisa kuģis vai zemes radiostacija 8,06 0,00 8,06

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Gaisa kuģniecības sauszemes stacijas

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.7. gaisa kuģniecības sauszemes radiostacija radiostacija 142,29 0,00 142,29

 

 

 

 

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.7. gaisa mobilo radiosakaru radiostacija
1.2.7.3. radioiekārta uz zemes radiostacija 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

 

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

 Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 35,57 0,00 35,57

 

 

 

 

1.2.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru raidītāju (parasti vienā atļaujā ir iekļauts viens raidītājs), ņemot vērā raidītāja izejas jaudu P:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.1. EMS nodrošināšana jūras mobilo radiosakaru krasta stacijai vai gaisa mobilo radiosakaru sauszemes radiostacijai, vai kuģa radiostacijai, vai tāda gaisa kuģa radiostacijai, kura pacelšanās masa ir mazāka par 5,7 tonnām, ar raidītāja izejas jaudu P
2.1.1. P ≤ 0,001 kW raidītājs 0,31 0,00 0,31
2.1.2. 0,001 kW < P ≤ 0,005 kW raidītājs 0,63 0,00 0,63
2.1.3. 0,005 kW < P ≤ 0,03 kW raidītājs 1,26 0,00 1,26
2.1.4. 0,03 kW < P ≤ 0,3 kW raidītājs 1,89 0,00 1,89
2.1.5. 0,3 kW < P ≤ 1 kW raidītājs 2,52 0,00 2,52
2.1.6. P > 1 kW raidītājs 4,72 0,00 4,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.6. gaisa kuģniecības dienests gaisa kuģis vai zemes radiostacija 8,06 0,00 8,06

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Gaisa kuģniecības Radiolokācijas stacijas

1.3.1. Vienreizējie maksājumi

Pagaidu vai uzstādīšanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.1. Pieprasījuma izskatīšana uzstādīšanai vai pagaidu lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.1.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 206,32 0,00 206,32

 

 

 

 

 

Lietošanas atļaujas izsniegšana, t.sk., ja ir pārtraukums atļaujas derīguma termiņā vai ir mainīti atļaujas lietošanas nosacījumi.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.2. Pieprasījuma izskatīšana radioiekārtas lietošanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.2.9. cita radiosakaru veida radioiekārta vai radiosakaru tīkls radiostacija vai radiosakaru tīkls 28.46 0,00 28.46

 

 

 

 

 

Atļaujas pagarināšana, nemainoties atļaujas nosacījumiem, un, ja nav pārtraukums atļaujas derīguma termiņā:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.3. Pieprasījuma izskatīšana lietošanas nosacījumu pagarināšanai (izņemot radioamatieru radiostacijas)
1.3.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 7,11 0,00 7,11

 

 

 

 

 Īstermiņa atļaujas izsniegšana:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
1.5. Pieprasījuma izskatīšana īstermiņa lietošanai
1.5.1. visu veidu radioiekārtām pieprasījums 35,57 0,00 35,57

 

 

 

 

1.3.2. Regulārie maksājumi

Ikmēneša maksājums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas darbības laikā.

Maksājums par katru radiostaciju (parasti vienā atļaujā ir viena radiostacija), ņemot vērā raidītāja efektīvo izstaroto jaudu kW.

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.2. EMS nodrošināšana radiolokācijas radiostacijai (RLS) ar efektīvo izstaroto jaudu e.r.p. [kW]
2.2.1. P ≤ 0,1 kW radiostacija 3,48 0,00 3,48
2.2.2. 0,1 kW < P ≤ 1 kW radiostacija 8,14 0,00 8,14
2.2.3. 1 kW < P ≤ 5 kW radiostacija 13,00 0,00 13,00
2.2.4. 5 kW < P ≤ 25 kW radiostacija 15,64 0,00 15,64
2.2.5. P > 25 kW radiostacija 19,47 0,00 19,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ja atļaujā norādīti neaizsargāti lietošanas nosacījumi, tad konkrētajam radiofrekvences piešķīrumam tiek piemērots:

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN mēnesī (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN mēnesī (euro)
2.11. Radiofrekvences piešķīrums ar neaizsargātiem lietošanas nosacījumiem (izņemot koplietojamā piešķīruma lietošanas atļaujā norādītos radiofrekvenču piešķīrumus)8,9
2.11.7. radiolokācijas dienests radiostacija vai tīkla radiokanāls 8,06 0,00 8,06

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
 VAS Elektroniskie sakari

Eksporta ielā 5

+371 67 332 179
+371 67 332 724

 

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv