Alert views

Cienījamie klienti!

VAS “Elektroniskie sakari” no 10. jūnija atsāk klientu apkalpošanu klātienē. Lai ievērotu piesardzības pasākumus, apkalpošana tiks organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Gaisa kuģniecības sakari


Kas ir gaisa kuģniecības sakari?

Gaisa kuģniecības sakari nodrošina sakarus starp gaisa kuģniecības stacijām un gaisa kuģu stacijām vai starp gaisa kuģu stacijām. Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 6. Pantā noteikto kompetenci plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām, piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu.

VAS “Elektroniskie sakari” regulāri sadarbojas ar Civilās Aviācijas Aģentūru, plānojot radiofrekvenču izmantošanu, pārstāvot Latvijas intereses starptautisko institūciju darbā un izstrādājot priekšlikumus normatīvajiem aktiem, kas reglamentē radiofrekvenču izmantošanu.

Lielākie gaisa kuģniecības sakaru izmantotāji Latvijā ir Latvijas Gaisa satiksme, starptautiskā lidosta “Rīga”, nacionālā aviokompānija Air Baltic un citas aviosabiedrības.

Tā kā gaisa kuģu stacijas tiek izmantotas ne vien lidlaukos Latvijas teritorijā, bet pārsvarā lidojumu laikā ārpus tās robežām, kā arī ārvalstu lidlaukos nosēšanās un pacelšanās laikā, sakariem tiek izmantotas globālā līmenī saskaņotas frekvenču joslas un radioiekārtas.

Šādi izveidota sakaru sistēma nodrošina gan vietējo, gan starptautisko lidojumu drošību un regularitāti. Pateicoties drošiem radiosakariem, kopš 2016. gada 23. jūnija aviokompānijas var lidot vienotā brīvo maršrutu gaisa telpā piecās Ziemeļeiropas un Baltijas valstīs. Šajā vienotajā gaisa telpā aviokompānijām vairs nav jāievēro gaisa trases, arī, šķērsojot nacionālo gaisa telpu robežas.

Gaisa kuģniecības sakaru kompleksā  ietilpst arī glābšanas līdzekļu radiostacijas un avārijas vietu norādošo radiobāku radiostacijas.

Pēdējā laikā līdz ar tehnoloģiju attīstību aizvien aktuālāks kļūst jautājums par bezpilota lidaparātu – “Dronu” izmantošanu. “Drons” ir lidaparāts, kas lido bez apkalpes uz tā borta.  “Droni” ir dažāda veida gaisa kuģi ar dažādu celtspēju, lidojuma izturību un ātrumu. Tie var lidot no dažām minūtēm līdz vairākiem mēnešiem, pacelt gaisā pat vairākas tonnas.  “Dronu” attīstība pielīdzināma informācijas tehnoloģiju izaugsmei, kas dažu desmitu gadu laikā strauji attīstījušās, piedāvājot no vienkāršām darbībām līdz sarežģītām operācijām civilajiem un militārajiem lietotājiem. 

Mūsdienās ir izstrādāti dažādu formu, izmēru un konfigurāciju “Droni”. Pirmsākumos “Droni” bija vienkāršas bezpilota lidmašīnas, turpretī autonomā lidojumu kontrole tās padarījusi par īstiem bezpilota lidaparātiem. Līdz ar to “Dronu” izmantošana aptver plašu loku tautsaimniecības nozaru gan apkalpošanas un ražošanas sfērās (tehnoloģijas, programmatūras, materiāli, lidojumu vadība, sakari u.c.), gan to pielietojuma ziņā (lauksaimniecība, enerģijas ražošana, sports, žurnālistika, kravu pārvadāšana, kartogrāfija, glābšanas darbi, infrastruktūras apsekošana u.c.). Kā meklēšanas un glābšanas instruments “Drons” spēj palīdzēt atrast cilvēkus jūrā, mežos, sabrukušās ēkās. “Dronus” var aprīkot ar optiskajiem sensoriem (dienas un infrasarkanajām kamerām) un sintezētās apertūras radaru.

“Dronu” nozare ir ārkārtīgi strauji augoša jauna nozare kā pasaulē, tā arī Latvijā, un nepieciešams izstrādāt sabalansētus regulējuma risinājumus, lai veicinātu tās līdzsvarotu attīstību, vienlaikus izslēdzot drošuma un drošības riskus vai apdraudējumu citām nozarēm. Lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar ”dronu” izmantošanu, Latvijā izveidota Tālvadības gaisa kuģu asociācija.

Tā kā šobrīd nav ne nacionāla, ne vienota starptautiska regulējuma, bet Eiropas Savienības regulējums “Dronu” izmantošanai varētu tapt 2017. gadā, tad Latvijā Satiksmes ministrijas vadībā izveidota darba grupa, kas izstrādā vietējo regulējumu, kas darbotos līdz brīdim, kad spēkā stāsies Eiropas Savienības regulas.

Lai nodrošinātu visu šeit minēto radioiekārtu darbību bez savstarpējiem traucējumiem, VAS “Elektroniskie sakari” plāno un uzrauga radiofrekvenču izmantošanu.

Statistika

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija gaisa mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita konstatācija gaisa mobilajos sakaros 2016. gada maijā

Radiofrekvences piešķīrumu un radiostaciju lietošanas atļauju skaita īpatsvara konstatācija gaisa mobilajo sakaru apakšdienestos 2016. gada maijā

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv