Ilze Oša

Padomes priekšsēdētāja

Izglītība:

  • 2007. - 2008. gads - Biznesa augstskola "Turība" - Uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija maģistratūras studiju programma „Valsts pārvalde”, (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis)
  • 2001. - 2003. gads - Latvijas Universitāte - Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā (1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība)
  • 1994. - 1999. gads - Latvijas Universitāte - Jurista kvalifikācija profesionālais maģistra grāds (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Darba pieredze:

  • 2020. - šim brīdim - VAS "Elektroniskie sakari", padomes priekšsēdētāja
  • 2019. gads - šim brīdim - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, valsts sekretāra vietniece (reģionālās un pašvaldību attīstības jautājumi)
  • 2015. - 2019. gads - Saeimas Juridiskais birojs, juridiskā padomniece
  • 2010. - 2015. gads - Ekonomikas ministrija, būvniecības un mājokļu politikas departaments (politikas veidošana), departamenta direktore
  • 2014. - 2015. gads - A/S “Rīgas siltums”, padomes locekle

 

Pilnvaru termiņš - spēkā līdz 2025. gada 8. oktobrim