Jautājumi un atbildes

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv

 

Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Māris Čamans - Radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu
Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: maris.camans@vases.lv

 

Informāciju par vietām, kurās ir brīvi FM skaņas apraides frekvences piešķīrumi VAS „Elektroniskie sakari” sniedz Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (turpmāk - Padome). Uz tās pamata Padome lemj par konkursu izsludināšanu apraides tiesību saņemšanai. Aicinām sekot Padomes mājaslapā publicētājai informācijai: https://neplpadome.lv/lv/sakums/komercialie-mediji/komercialie-radio/konkursi.html

Jaunu frekvences piešķīrumu noteikšana Rīgā un tās tuvākajā apkārtnē raidītājiem 87,5 - 108,0 MHz joslā nevar tikt nodrošināta radiofrekvenču spektra noslodzes dēļ.

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu, persona, kas gatavo un publiski izplata radioprogrammu ir Elektroniskais plašsaziņas līdzeklis. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību Latvijā regulē Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums (skat. internetā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=214039), bet organizē un pārrauga Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (http://www.neplpadome.lv/lv/). Tiesības veidot un izplatīt programmu piešķir minētā padome. Tādēļ ar šādu lūgumu jāvēršas Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē. Sekmīga risinājuma gadījumā Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome izsniegs apraides atļauju un tālākie tehniskie jautājumi sakarā ar raidītāja ierīkošanu būs jārisina ar VAS ES.

Informācija par Latvijā strādājošo TV apraides staciju izmantotajiem TV kanāliem un to raidošām vietām ir atrodama VAS ES mājaslapā:www.vases.lv/broadcasting_tv