Jūras sakaru atļaujas

Jūras mobilo sakaru dienesta ikona

Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo pieprasījuma veidlapu/-as), norādot radioiekārtas tehniskos datus un šādu informāciju:

Fiziska persona:

  • norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietas un korespondences saņemšanas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona).

Komersants vai valsts pārvaldes iestāde:

  • norāda komercsabiedrības nosaukumu un reģistrācijas numuru vai valsts pārvaldes iestādes nosaukumu un darbību reglamentējošo normatīvo aktu;
  • norāda paraksttiesīgās personas (vadītāja) amatu, vārdu, uzvārdu, kā arī kontaktpersonas datus;
  • norāda atrašanās vietas adresi, tālruņa numuru, faksa numuru, e-pasta adresi, norēķinu rekvizītus;
  • iesniedz rīkojuma norakstu vai citu dokumentu par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;
  • iesniedz pilnvaru (ja ar atļaujas saņemšanu saistītos jautājumus kārto pilnvarotā persona);
  • ārvalstu juridiskā persona papildus pieprasījumu veidlapai aizpilda identifikācijas anketu.

Atkarībā no paredzētā radioiekārtas izmantošanas veida iesniedz atbilstošu papildu informāciju:

  • Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);
  • citu informāciju, kas raksturo un pamato radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

Nepieciešamības gadījumā VAS ES  var lūgt arī citu informāciju, piemēram, detalizētu radioiekārtas darbības principu aprakstu.

 

Cenrāža piemērošana (jūras kuģniecības sakari)

 

FV - Zvejas kuģis
GV - Oficiāla dienesta kuģis
MM - Tirdzniecībask kuģis
NF - Upju kuģis
NS - Kara kuģis
OF - Jūras kuģis
PL - Atpūtas kuģis
SV - Glābšanas kuģis
XX - Nav noteikts

AVI - dispečerkuģis
BAR - lihters
BLK - beramkravu kuģis
BLN - vaļu mednieks
BLS - boju kuģis
BTA - kuģis - rūpnīca
CA - kravas kuģis
CAB - kabotāžas kuģis
CBL - kabeļu licējs
CGT - krasta apsardzes kuģis
CHM - ķīmisko vielu nesējkuģis
CHA - barža
CHR - traleris
CIM - cementa vedējs
CIT - tankkuģis
COA - ogļu kuģis
CON - konteineru kuģis
COR - korvete
CRO - kreiseris
CTR - kuteris
DES - iznīcinātājs
DIV - ūdenslīdēju kuģis
DMN - mīnu traleris
DOU - muitas laiva
DRG - zemessmēlējs
DRY - sauskravas kuģis
DUN - kečs
ECO - mācību kuģis
ESC - eskorta kuģis
EXP - pētniecības/apsekošanas kuģis
FBT - prāmis
FPS - ātrs patruļkuģis
FRG - refrižeratorkuģis
FRM - meteoroloģiskais kuģis
FRT - fregate
FRU - augļu pārvadāšanas kuģis
FSO - Peldošā krātuve
GEN - vispārējas kravas kuģis
GOL - šoneris
GRC - graudu pārvadāšanas kuģis
GRF - peldošais celtnis
GS - karakuģis
HOP - kuģis - slimnīca
HYD - hidrogrāfijas kuģis
ICE - ledlauzis
ICN - atkritumu dedzināšanas kuģis
INS - inspekcijas kuģis
LAN - omāru zvejas kuģis
LOU - lageris
MOR - bankers
MOU - mīnu kuģis
MTB - motorlaiva
NET - piesārņojuma un virsmas attīrīšanas kuģis
NVP - navigācijas kuģis
OBO - Rūdas-beramkravu-naftas kuģis
OIL - naftas tankuģis
OSC - okeanogrāfiskais kuģis
OSV - okeāna stacija
PA - pasažieru kuģis
PAQ - laineris
PBE - lopu vedējs
PCH - baržu vedējs
PER - urbšanas iekārta
PH - zvejas kuģis
PHA - bākas kuģis
PHR - bākas apsardzes kuģis
PHS - zvejas sargkuģis
PLE - platforma
PLT - loča kuģis
PMP - ugunsdzēsējs
PMX - kravas un pasažieru kuģis
PON - pontons
PTA - lidmašīnas bāzes kuģis
PTH - helikopteru bāzes kuģis
RAM - nogrimušu kuģu izcēlājs
RAV - apgādes kuģis
ROC - akmeņu skaldītājs
ROU - RoRo kuģis
SAU - glābšanas kuģis
SEC - drošības dežūrkuģis
SLO - vienmasta burinieks (sloop)
SMN - zemūdene
SOU - atbalsta kuģis
SRV - patruļkuģis
THO - tunču zvejnieks
TPG - šķidrās gāzes vedējs
TPO - rūdas vedējs
TPS - šķīdinātāja vedējs
TPT - transports
TPW - koksnes vedējs
TRA - klaidonis (Tramp)
TUG - velkonis
TVH - automobiļu vedējs
VDO - laiva
VDT - kuģis uz zemūdens spārniem
VLR - burinieks
XXX - nenoteikts
YAT - jahta

 

Veidlapas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):

Kuģa stacijas lietošanas atļaujas pieprasījums
Ship station license application form (ENG)  
Jūras mobilā dienesta krasta stacijas pieprasījums
Radiolokācijas stacijas atļaujas pieprasījums
Veidlapas esošu atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums kuģa stacijas atļauju pagarināšanai
Pieprasījums atļauju pagarināšanai (izņemot kuģi)
Veidlapas esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums kuģa stacijas atļaujas anulēšanai
Pieprasījums atļauju anulēšanai (izņemot kuģi)
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form