Kvalifikācijas paaugstināšana. Intensīvais apmācību kurss „Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES, tās prasības un saistošie nacionālie un Eiropas Savienības normatīvie akti un vadlīnijas

Ekranēta laboratorija, kas paredzēta radioiekārtu testēšanai un ir viens no ķēdes posmiem, lai lai iegūtu apliecinājumu tam, ka radioiekārtu var marķēt ar CE zīmi un tā atbilst Eiropas drošības direktīvām

Ko mēs piedāvājam?

VAS Elektroniskie sakari, nodrošinot valsts noteikto radioiekārtu lietošanas uzraudzību, jau vairāk nekā 20 gadus pilnveidojusi un uzlabojusi savas zināšanas un kompetenci radioiekārtu atbilstības jautājumos, lai nodrošinātu, ka lietošanai Latvijā nonāk tikai tās radioiekārtas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par radioiekārtu atbilstību un nerada kaitīgus radiotraucējumus. Pastāvīgi darbojoties Eiropas un nacionālās ekspertu darba grupās ir gūtas unikālas zināšanas par jaunās Radioiekārtu direktīvas RED 2014/53/ES prasībām, saistošiem nacionālajiem un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Esam vienīgie Latvijā, kas piedāvā apmācības par šo tēmu.   Rūpīgi izstrādāta programma īsā laikā un  strukturētā veidā nodrošinās tieši  to informāciju, kas ir nepieciešama, ja ikdiena saistīta ar radioiekārtu ražošanu, importēšanu, izplatīšanu vai atbilstības novērtēšanu.    

Ar apmācību programmu var iepazīties šeit

Apmācību norise

Apmācības paredzētas radioiekārtu ražotājiem, importētājiem, izplatītājiem un paziņotajām institūcijām.  Katram dalībniekam būs sagatavoti ļoti vērtīgi un daudz praktiskās informācijas saturoši izdales materiāli. Apmācību gaitā būs iespēja uzdot savas jomas profesionāļiem visus interesējošus jautājumus un saņemt atbildes. Apmācību beigās katrs dalībnieks saņem apliecinājumu par dalību.

Norises laiks: 3 dienas (kopā 20 stundas).

Norises vieta: Eksporta ielā 5, Rīgā.

Ieguvumi

  • Pārliecība par lielisku sadarbības partneri – neapšaubāma kompetence
  • Īsā laikā un strukturētā veidā tiks sniegta visaptveroša informācija par Radioiekārtu direktīvas prasībām
  • Detalizēta dažādu radiotehnoloģiju analīze aptverot prasības, ko nosaka piemērojamie standarti un Nacionālais radiofrekvenču plāns

 

Mēs esam uzticams sadarbības partneris profesionālo mērķu sasniegšanai!

 

Sīkāka informācija par apmācību kursa norisi un cenu:

Diāna Baranova

Attīstības nodaļas vadītāja

Tālrunis: +371 26562333
E-pasts: diana.baranova@vases.lv