Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Mobilais radiofrekvenču monitorings

Mobilais jeb izbraukuma monitorings tiek veikts gadījumos, kad tiek kontrolēti mazas jaudas raidītāji vai izteiktas virziendarbības antenas, un specifiski signāla izplatīšanās apstākļi nenodrošina iespēju veikt mērījumus no stacionārajiem monitoringa punktiem. Izbraukuma monitorings tiek veikts, izmantojot šim mērķim paredzētos tehniskos līdzekļus: mobilās radiomonitoringa mērlaboratorijas un pārnēsājamo monitoringa aparatūru.

Radiofrekvenču spektra uzraudzību reģionu pārraudzības teritorijās nodrošina RUN RD personāls. Mobilais jeb izbraukuma monitorings tiek veikts plašā frekvenču diapazonā un visā Latvijas teritorijā.

Veicot monitoringu izbraukuma apstākļos, 2016. gada 2.ceturksnī sagatavota 151 monitoringa informācija.

Mobilā monitoringa rezultātā noformēto radiomonitoringa informāciju skaits 2016. gada 2.ceturksnī 

 

2016. gada 2.ceturksnī mobilā monitoringa rezultātā noformēto radiomonitoringa informāciju skaits atspoguļots pēc radiomonitoringa veicēja – reģiona

No fiksējamās statistiskās informācijas grafiskā veidā uz Latvijas kartes atzīmētas izbraukuma monitoringa vietas