Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Organizāciju atsauksmes

No organizācijām saņemtās pateicības

VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" izsaka pateicību par VAS ES tehnisko ekspertu profesionalitāti, izrādīto atsaucību un konsultācijām, kā arī kvalitatīvu un savlaicīgu tehniskā risinājuma piedāvājumu.

NBS Štāba bataljons pasniedz Atzinības rakstu par ieguldījumu bataljona izaugsmē atzīmējot NBS Štāba bataljona 25.atjaunošanas gadadienu.

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotais štābs Sakaru un informācijas sistēmu pārvalde izsaka pateicību VAS ES ekspertiem par sniegto atbalstu radiotraucējumu avotu lokalizācijā.

LR Satiksmes ministrija izsaka pateicību VAS ES kolektīvam par veiksmīgu sadarbību un atbalsta sniegšanu Direktīvas 2014/53/ES ieviešanas procesā.

LR Satiksmes ministrija izsaka pateicību VAS ES ekspertiem par veiksmīgu sadarbību un atbalsta sniegšanu elektornisko sakaru nozares jautājumu risināšanā Latvijas prezidentūras ietvaros.

SIA "GP Systems" izsaka atzinību un pateicību par 2015.gada 2.aprīlī notikušo VAS ES kvalitatīvi organizēto semināru "Vispārējā situācija radioiekārtu un antenu ierīkošanas projektu jomā, projektu izskatīšana un akceptēšana". Seminārs bija par aktuālām tēmām un būtiskiem nozares aspektiem, kas saistoši SIA "GP Systems" darbības jomai. 

SIA "A-Vide" izsaka pateicību VAS ES kolektīvam par labi noorganizēto semināru "Vispārīgā situācija radioiekārtu un antenu projektu izskatīšana un akceptēšana", kurš bija fokusēts uz būtiskiem nozares aspektiem un deva pārskatāmību par risinājamiem jautājumiem.

SIA "Retro FM Liepāja" izsaka pateicību VAS ES kolektīvam par konstruktīvu sadarbību, piesaistot NPLP Klienta tehniskās problēmas risināšanā.