Jūs atrodaties šeit

Paziņojumi par aprēķinātajām korekcijām

Šeit apkopoti paziņojumi par aprēķinātajām tarifu korekcijām

Paziņojums par aprēķināto 2018. gada pārskata gada korekciju

10.05.2019

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/302686) ir apstiprināta 2018. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2018. gadā ir 1,40 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (10.05.2019.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients (vai arī 2019. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 1,40 % no 2018.gada pakalpojumu maksas)  - 2018. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

 

Paziņojums par aprēķināto 2017. gada pārskata gada korekciju

10.05.2018

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 255 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/281813) ir apstiprināta 2017. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2017. gadā ir 2,55 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (10.05.2018.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2018. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,55 % no 2017.gada pakalpojumu maksas)  - 2017. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Paziņojums par aprēķināto 2016. gada pārskata gada korekciju

22.06.2016
Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 255 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/281813) ir apstiprināta 2016. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2016. gadā ir 5.92 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (22.06.2017.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2017. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 5.92 % no 2016.gada pakalpojumu maksas)  - 2016. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

 Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Paziņojums par aprēķināto 2015. gada pārskata gada korekciju

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam (http://likumi.lv/doc.php?id=267460) ir apstiprināta 2015. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2015. gadā ir 2,55 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (08.06.2016.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2016. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,55 % no 2015.gada pakalpojumu maksas)  - 2015. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

 Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Paziņojums par aprēķināto 2014. gada pārskata gada korekciju

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam (http://likumi.lv/doc.php?id=267460) ir apstiprināta 2014. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2014. gadā ir 5,05 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (26.06.2015.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2015. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 5,05 % no 2014.gada pakalpojumu maksas)  - 2014. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari".

 Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.

Paziņojums par aprēķināto 2013. gada pārskata gada korekciju

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. jūlija noteikumu Nr. 375 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 4. punktam (http://likumi.lv/doc.php?id=267460) ir apstiprināta 2013. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2013. gadā ir 4,41%.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (11.07.2014.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients (vai arī 2014. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 4,41% no 2013.gada pakalpojumu maksas)  - 2013. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Papildus informējam, ka kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2012. gadā bija 6,80 %, 2011. gadā bija 5.25 %. Gadījumā, ja šobrīd (11.07.2014.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients un neesat vēl saņēmis atmaksu par tarifu korekciju 2012 un 2011.gadā - to saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.