Pieteikums numerācijas datubāzes piekļuvei

VAS "Elektroniskie sakari" numerācijas datubāze

Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 19.panta otrās daļas 7.punktu, elektronisko sakaru komersantu pienākums ir Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (2014.gada 21. janvāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.45 Numerācijas pārvaldīšanas kārtība, izveidojot un uzturot numerācijas datubāzi) nodrošināt VAS "Elektroniskie sakari" ar numerācijas datubāzes uzturēšanai nepieciešamo informāciju.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā par numerācijas datubāzes izmantošanu, piekļuves nosacījumiem, iesniedzamo informāciju un termiņiem lūdzam sazināties ar ekspertu numerācijas pārvaldības un projektu jautājumos Guntaru Sviķi pa tālruni 67333034, e-pasts: ndb@vases.lv.