Alert views

Cienījamie klienti!

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, VAS “Elektroniskie sakari” līdz 2020. gada 14. aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē.

Pateicamies par izpratni!

 

Vairāk informācijas šeit

Privātie mobilie sakari

Kas ir privātie mobilie sakari?

Statistika

Radiofrekvenču spektrs PMR sakaru sistēmām:

Pieprasījumu veidlapas

Cenrāža piemērošana

Konsultācijas

Kas ir privātie mobilie sakari?

Privātie mobilie sakari jeb PMR ir profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem). Privātie mobilie sakari ir mobilie sakari starp bāzes stacijām un sauszemes mobilajām/pārnēsājamām stacijām vai starp sauszemes mobilajām/pārnēsājamām radiostacijām.

Tradicionālie PMR lietotāji ir taksometru, apsardzes, dzelzceļa, elektrības piegādes un ar dažādu kravu pārkraušanu saistītas kompānijas. Rācijas kā drošs un uzticams radiosakaru veids ir pazīstams jau daudzus gadus un šo gadu laikā ir mainījušās un uzlabojušās rāciju iespējas un parādījušās daudzas papildus funkcijas.

PMR statistika

EMS pakalpojumi tiek nodrošināti vairāk kā 220 PMR klientiem un vienam PAMR operatoram, kopā ir izdotas vairāk kā 1500 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla un gandrīz 11 tūkstoš radioiekārtu lietošanas atļaujas, kā arī EMS tiek nodrošināta ap 3000 radiofrekvenču piešķīrumiem. Lielākais klientu un izdoto atļauju skaits ir 146-174 MHz joslā, kas tradicionāli tiek uzskatīta kā galvenā josla PMR sakaru nodrošināšanā.

Attēlā: Klientu skaits pa frekvenču joslām

Attēlā: Izdoto atļauju skaits pa frekvenču joslām

Radiofrekvenču spektrs PMR sakaru sistēmām

30-80 MHz

30-80 MHz joslā ir izdotas vairāk kā 100 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas un spēkā esoši 137 radiofrekvenču piešķīrumi.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 30-80 MHz joslā

Šajā joslā viens no lielākajiem sakaru izmantotājiem ir Valsts meža dienests, kur balss sakarus izmanto mežniecībās, lai uzraudzītu meža apsaimniekošanu un izmantošanu. Šajā joslā radiosakarus izmanto arī apsardzes kompānijas, kuras frekvences izmanto apsardzes signalizācijas objektu raidītājos vai datu pārraidei no retranslatoriem uz bāzes stacijām.

146-174 MHz

Frekvenču joslā 146-174 MHz darbojas šaurjoslas PMR sistēmas izmantojot 12,5 kHz un 25 kHz radiokanāla soli un tās pēc darbības režīma var iedalīt:

  • simpleksais - pārraide vienlaicīgi notiek tikai vienā virzienā 

  •   dupleksais - pārraide vienlaicīgi notiek abos virzienos 

Attēlā: F1 – bāzes stacijas raidošā frekvence; F2 – pārnēsājamās rācijas raidošā frekvence

Dupleksā darbības režīmā ir noteikts 4,6 MHz atstatums starp bāzes un mobilās daļas frekvencēm. Lai frekvenču izmantošana būtu efektīva un vieglāk būtu plānot frekvenču piešķīrumus gan simpleksam gan dupleksam darbības režīmam, tad 146-174 MHz josla sadalīta vairākās apakšjoslās, kur katram radiosakaru sistēmas darbības veidam noteiktas konkrētas frekvenču joslas kurās var strādāt:

Simpleksās un dupleksās frekvenču joslas:

SI - frekvenču joslas, kas paredzētas darbam simpleksā režīmā;

DU - frekvenču joslas, kas paredzētas darbam dupleksā režīmā;

FB1 /2 /3 /4 - frekvenču joslas, kurās raida bāzes stacijas;

ML1 /2 /3 /4 - frekvenču joslas, kurās raida mobilās stacijas.

146-174 MHz joslā ir izdotas vairāk kā 900 sauszemes mobilā dienesta radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas un spēkā esoši 1487 radiofrekvenču piešķīrumi. Bāzes staciju izvietošanas vietas redzamas kartē.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 146-174 MHz joslā

146-174 MHz josla pārsvarā tiek izmantota balss un apsardzes signalizācijas radiosakaru tīkludarbības nodrošināšanai, bet tā tiek izmantota arī citiem pielietojumiem. Šīs joslas izmantošanas priekšrocība ir tā, ka salīdzinot ar UHF (300-3000 MHz) joslu, radioviļņu izplatīšanās īpašību dēļ iespējams nodrošināt lielāku radiosakaru tīkla pārklājumu. Lai palielinātu radiosakaru tīkla aptveršanas zonu bieži vien tiek uzstādīts retranslators, tas ir, uz kādas augstas ēkas jumta vai torņa tiek uzstādīta stacionārā stacija un antena, kas uztver signālus no mobilās/pārnēsājamās stacijas un uztverto signālu noraida tālāk citām mobilāmvai pārnēsājamām radiostacijām. Izmantojot to, ka retranslators atrodas augstāk nekā mobilās vai pārnēsājamās radiostacijas, tad attālums, kurā var sazināties savā starpā mobilās/pārnēsājamās radiostacijas izmantojot retranslatoru ir daudz lielāks, un sakari stabilāki.

Attēlā: Retranslatora izmantošanas shēma

Kā vieni no lielākajiem frekvenču lietotājiem šajā frekvenču joslā ir Latvenergo, kura balss radiosakaru bāzes stacijas izvietotas visā Latvijas teritorijā, jo nepieciešams nodrošināt sakarus elektropārvades līniju infrastruktūras vietās, kas ir izvietotas pa visu Latviju un Latvijas dzelzceļš un ar dzelzceļa pārvadājumiem, infrastruktūras uzturēšanu saistītie uzņēmumi, kuri sakaru nodrošināšanai frekvences izmanto dzelzceļa maršrutos visā Latvijā.

Arī apsardzes kompānijas izmanto šo joslu apsardzes signalizācijas radiosakaru tīklu darbības nodrošināšanai, kā darbojas arī nelieli radiosakaru tīkli ar mazu rāciju skaitu, kuriem radiosakari nepieciešami ierobežotās (uzņēmuma) teritorijās.

406,1-410 MHz

Frekvenču josla 406,1-410 MHz ir paredzēta darbam simpleksā sakaru režīmā, pārsvarā darbojas radiosakaru tīkli, kuros lieto tikai pārnēsājamās un mobilās radiostacijas balss sakaru nodrošināšanai.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 406,1-410 MHz joslā

410-430 MHz

Frekvenču josla 410-430 MHz ir paredzēta darbam šaurjoslas mobiliem sakariem dupleksajā sakaru režīmā ar duplekso atdalījumu 10 MHz un šajā joslā darbojas pēc rāciju skaita lieli grupveides radiosakaru tīkli.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 410-430 MHz joslā

440-450 MHz

Frekvenču josla 440-450 MHz ir paredzēta darbam šaurjoslas mobiliem sakariem un fiksēto radiosakaru sistēmām simpleksā režīmā.  

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 440-450 MHz joslā

Šī frekvenču josla pārsvarā tiek izmantota datu pārraides tīkliem, telemetrijas un televadības sakaru nodrošināšanai.  Kopā ir izdotas vairāk kā 220 radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas.

457,5-460 MHz/467,5-470 MHz

Frekvenču joslas 457,5875-458,1125 MHz un 467,5875-468,1125 MHz paredzētas izmantošanai tikai dzelzceļa sakaru nodrošināšanai, kas arī aktīvi tiek izmantots. Kopā ir izdotas vairāk kā 120 radiosakaru tīkla lietošanas atļaujas.

Attēlā: Bāzes staciju izmantošanas vietas 457,5-460 MHz/467,5-47 MHz joslā

 

Konsultācijas var saņemt:

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5,                                      Tālr.:   +371 67 333 034
Rīga,  LV-1010                                        Fakss: +371 67 821 275
                                                             E-pasts: vases@vases.lv
                                                                                                                                               
Viesturs Kalnietis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, privātie mobilie radiosakari

Tālr.: +371 67 331 789
E-pasts: viesturs.kalnietis@vases.lv