Projekti

 

Aktuālie pētniecības un attīstības projekti:
Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)

Īstenošanas termiņš:

01.09.2022 - 30.06.2026

Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide (LATQN)

Īstenošanas termiņš:

01.01.2023 - 30.06.2025

Viedo tīklu un pakalpojumu starptautiskā un Eiropas sadarbības ekosistēma (SNS ICE)

Īstenošanas termiņš:

01.01.2023 - 31.03.2025

 

Citi projekti:

Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīva 2023

2023

 

 

Noslēgtie projekti:

5G pārklājuma pētījums par transporta koridoriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā (LATEST-5GS)

Īstenošanas termiņš:

02.01.2023 - 30.06.2023

Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu

Īstenošanas termiņš:

01.01.2021 - 28.02.2022