Radioamatieru atļaujas

Radioamatieru dienesta ikona

Noderīga informācija

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtību, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtību nosaka 2023. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 257 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi).

Radioamatierim, kuram ir HAREC apliecība, ir tiesības saņemt A kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 1. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas. CEPT atļauja ir iekļauta A kategorijas radioamatiera individuālās lietošanas radiostacijas atļaujā.

Radioamatierim, kuram ir Iesācēja apliecība, ir tiesības saņemt B kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 2. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas. NOVICE atļauja ir iekļauta B kategorijas radioamatiera individuālās lietošanas radiostacijas atļaujā.

Radioamatierim, kuram ir Radioamatiera FM radiostacijas operatora apliecība, ir tiesības saņemt C kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 3. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas.

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu individuālās lietošanas radiostacijas atļauju, radioamatieris iesniedz:

 • pieprasījumu, aizpildot valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteikto veidlapu;
 • radioamatiera eksaminācijas apliecības oriģinālu vai kopiju, ja apliecība izdota ārvalstīs.

Lai saņemtu koplietošanas radiostacijas atļauju, radioamatieris vai juridiskā persona iesniedz:

 • pieprasījumu, aizpildot valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" noteikto veidlapu un norādot koplietošanas radiostacijas atbildīgo personu;
 • atbildīgās personas HAREC apliecības oriģinālu vai kopiju, ja apliecība izdota ārvalstīs.

Lai saņemtu neapkalpojamas radiostacijas atļauju, radiostacijas īpašnieks iesniedz valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasījumu, norādot vēlamos radiostacijas tehniskos parametrus:

 • raidīšanas un uztveršanas frekvenci,
 • raidītāja izejas jaudu un izstarojuma klasi
 • antenas pastiprinājuma koeficientu,
 • virziena diagrammu horizontālajā un vertikālajā plaknē,
 • ģeogrāfiskās koordinātas,
 • radiostacijas antenas augstumu virs zemes un
 • citu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pieprasīto informāciju, kas raksturo radiofrekvenču spektra izmantošanu konkrētajā gadījumā.

Sporta raidītāju un radiostaciju lietošanai valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc sacensību vai treniņu rīkotāja pieprasījuma. Pieprasījumā norāda atbildīgo personu, radiostaciju vai raidītāju skaitu, frekvenču diapazonus, vēlamos izsaukuma signālus, lietošanas vietu un laiku.

Informācija ārvalstu radioamatieriem

Ārvalsts radioamatieris, kuram ir CEPT atļauja, drīkst lietot radiostaciju atbilstoši A kategorijas radiostacijas un CEPT ieteikuma T/R 61-01 "CEPT radioamatieru atļauja" (tulkojums publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē)(hipersaite) prasībām, ievērojot šos noteikumus.

Ārvalsts radioamatieris, kuram ir NOVICE atļauja, drīkst lietot radiostaciju atbilstoši B kategorijas radiostacijas un CEPT rekomendācijas ECC/REC 05-06 "CEPT iesācēju radioamatieru atļauja" prasībām, ievērojot šos noteikumus.

Ārvalsts radioamatieris, kurš darbojas atbilstoši CEPT vai NOVICE atļaujai, izmanto izsaukuma signālu, kas sastāv no burtiem YL, šķērssvītras un izsaukuma signāla, kas noteikts ārvalsts radioamatiera nacionālajā atļaujā. Ārvalsts radioamatieris pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma uzrāda CEPT vai NOVICE atļauju un personu apliecinošu dokumentu.

Ārvalsts radioamatieris, kuram nav CEPT vai NOVICE atļaujas, var pieprasīt pagaidu radiostacijas atļauju, iesniedzot valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasījumu un ārvalstī izdotu dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina, ka viņš savā valstī ir pilnvarots lietot radiostaciju. Šādā gadījumā valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izvērtē iesniegto dokumentu un izsniedz ārvalsts radioamatierim atbilstošu pagaidu atļauju ar derīguma termiņu līdz vienam gadam, kā arī piešķir izsaukuma signālu, kas sastāv no burtiem YL un šķērssvītras, kam pievienots ārvalstī izdotajā dokumentā noteiktais izsaukuma signāls.


Personas, kurām līdz 2008. gada 10. maijam izsniegta pirmās vai otrās kategorijas radiostacijas atļauja, radiostacijas darbības atsākšanai var saņemt A kategorijas radiostacijas atļauju atbilstoši noteikumu 23. un 24. punktā minētajai kārtībai.

Personas, kurām līdz 2008. gada 10. maijam izsniegta trešās vai ceturtās kategorijas radiostacijas atļauja, radiostacijas darbības atsākšanai var saņemt B kategorijas radiostacijas atļauju atbilstoši noteikumu 23. un 24. punktā minētajai kārtībai.

 

Atļaujas pieprasījuma veidlapa

Radioamatieru atļaujas pieprasījums

Cenrāža piemērošana (radioamatieru dienests)