Radiofrekvenču spektra monitorings

Radiofrekvenču spektra monitorings tiek veikts saskaņā ar Latvijas Republikas Elektronisko sakaru likumu, MK noteikumiem un citiem LR normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) konvenciju, ITU konstitūciju un Radionoteikumiem, Eiropas Pasta un Telesakaru administrāciju konferences (CEPT) lēmumiem, ITU un ERC rekomendācijām radiofrekvenču spektra izmantošanas jomā. Radiomonitoringa rezultātā tiek iegūta informācija par resursa izmantošanas efektivitāti un konstatēti pārkāpumi. Monitorings tiek veikts traucējumu gadījumā, preventīvi, pirms radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izdošanas un pēc tās anulēšanas, kā arī citos gadījumos, kad saņemts radiomonitoringa informācijas pieprasījums.