Radioiekārtu identificēšana

Mastā uzstādītas antenas, kuras nepieciešams identificēt

Ko mēs piedāvājam?

Pēc Klienta pieprasījuma veikta objekta apsekošana, kuras gaitā tiek apzinātas un identificētas objektā uzstādītās radioiekārtas, noteikta to piederība un darbības atbilstība LR normatīvajiem aktiem. Pakalpojuma rezultātā tiek sniegts atzinums - aktuāla informācija par visām, tostarp patvaļīgi objektā uzstādītajām radioiekārtām.

Lai uzturētu aktuālu informāciju par nekustamajā īpašumā (turpmāk tekstā – objektā) uzstādītajām radioiekārtām un/vai izvairītos no patvaļīgas radioiekārtu (antenas) ierīkošanas, objekta īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs var pieprasīt radioiekārtu uzstādīšanas vietas apsekošanu.

Tās laikā VAS “Elektroniskie sakari” speciālisti, izmantojot specializēto aprīkojumu, tehniskās zināšanas un pieejamo informāciju, identificēs objektā esošās radioiekārtas, noteiks to piederību, konstatēs identificēto radioiekārtu darbību un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem. Neidentificējamas radioiekārtas tiks uzskaitītas atsevišķi kā neidentificējamas iekārtas.

Ko saņems Klients?

Rezultātā Klients saņems apsekošanas atzinumu, kurā fiksēts apsekošanas datums, laiks, objekta fotofiksācija, informācija par radioiekārtām un informācija par radioiekārtu piederību.

Kāds ir Klienta ieguvums?

Pakalpojuma saņemšanas rezultātā īpašniekam ir pamatots iemesls:

  • sakārtot objektā ierīkoto antenu saimniecību un aizsargāt objektu no bojājumu un zaudējumu nodarīšanas;
  • uzsākt sarunas ar patvaļīgi uzstādīto radioiekārtu īpašniekiem un likumiski vienoties par turpmākajiem radioiekārtu atrašanās nosacījumiem (piemēram, finansiālajiem) objektā.

Komercpakalpojuma “Radioiekārtu identificēšana” cena

Pozīcija

Maksa par objekta apsekošanu (vienas radioiekārtas identificēšana),
EUR

Maksa par katras nākamās radioiekārtas identificēšanu objektā, EUR

Cena bez PVN

136.78

45.56

PVN 21%

28.72

9.57

Cena ar PVN 21%

165.50

55.13

 

Piesakiet pakalpojumu

Klātienē: Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Korespondence: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga LV-1010, tālr. 67 332 179; 67 332 724

Attālināti: vases@vases.lv; www.vases.lv