Radioiekārtu tehniskā uzraudzība

Radioiekārtu un radiosakaru tīklu tehnisko parametru mērījumi

Radioiekārtu un radiosakaru tīklu tehnisko parametru mērījumi tiek veikti, lai pārbaudītu radioiekārtas vai radiosakaru tīkla uzstādīšanas un lietošanas atbilstību VAS ES izsniegtās radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē radiostaciju ierīkošanas un lietošanas kārtību.

Radioiekārtu uzstādīšanas vietu apsekošanas mērķi:

  • Uzstādīto radioiekārtu darbības pārbaude, kontrolējot iekārtu atbilstību radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas nosacījumiem;
  • Radioiekārtu izmantošanas nosacījumu atbilstības pārbaude koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā iekļautajiem nosacījumiem frekvenču joslās 2,4 GHz un 5 GHz, kas paredzētas platjoslas datu pārraides sistēmām un bezvadu piekļuves sistēmām (WAS/RLAN);
  • Nereģistrētu radioiekārtu atklāšana un darbības pārtraukšana.

Par katru apsekošanu noformēts apsekošanas atzinums.