Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Rekvizīti

VAS "Elektroniskie sakari"

Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67333034
Mobilais tālrunis: 26320800, 26406612
Fakss: 67821275
Elektroniskais pasts:
vases@vases.lv

Vien. reģ.Nr. 40003021907
AS Citadele banka, kods PARXLV22
Konta Nr. LV14PARX0000231601015

 

"Luminor Bank" AS, kods: RIKOLV2X

Konts: LV38 RIKO 0002 0100 2750 4

 

AS "Swedbank", kods: HABALV22

Konts: LV76 HABA 0001 40J0 4589 0

Vēršam Jūsu uzmanību, ka mūsu rekvizītos AS "Swedbank" kontā: LV76 HABA 0001 40J0 4589 0 ciparu virknē ir burts. Līdz ar to, veicot maksājumu, var būt liegums. Ja Jums rodas sarežģījumi veikt maksājumu, lūgums sazināties ar Jūsu bankas filiāli.