RPAS (Droni)

Droni (no angļu val. „drone”) aviācijā pazīstami ar nosaukumu RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Radiovadāmo lidaparātu iekārtām nav nepieciešamas individuālas radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas, ja to vadīšanai un informācijas pārraidīšanai izmanto Nacionālajā radio frekvenču plānā šiem mērķiem paredzētās frekvences.
Tomēr ir virkne frekvenču, kuru lietojums ir individuāli jāsaskaņo. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzētās radiofrekvences.
Frekvenču joslas, ko Latvijā var izmantot Tālvadības gaisa kuģu (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS) darbībā, bez individuālas atļaujas saņemšanas VAS “Elektroniskie sakari”:

Frekvenču josla

Pārraides jaudas robežvērtība/lauka intensitātes robežvērtība/ jaudas blīvuma robežvērtība

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p. (efektīvā izstarotā jauda)

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

34,995–35,225 MHz

100 mW e.r.p.

40,660 MHz- 40,990 MHz

100 mW e.r.p.

433,05–434,04 MHz

10 mW e.r.p.

434,04–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

863–865 MHz

25 mW e.r.p.

865–868 MHz

25 mW e.r.p.

868–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

869,7–870 MHz

25 mW e.r.p.

2400–2483,5 MHz

100 mW ekvivalentā izotropi izstarotā jauda (e.i.r.p.)

5725–5875 MHz

25 mW e.i.r.p.

Gan savas, gan citu drošības dēļ ir nepieciešams pārliecināties par radioiekārtas atbilstību prasībām. Tādēļ iegādājoties dronu ir svarīgi pārliecināties, ka tas izmantos tikai atļautās frekvences, kas nemaz nav sarežģīti – tam jābūt ar CE marķējumu.
Ja plānots izmantot citas frekvenču joslas, nepieciešams saskaņojums no atbildīgajām institūcijām – VAS “Elektroniskie sakari” un Civilās aviācijas aģentūras.

Neatbilstošu frekvenču lietošana var radīt kaitīgu ietekmi uz citiem frekvenču lietotājiem un ir administratīvi sodāms pārkāpums. Šādu pārkāpumu novēršanu veic VAS “Elektroniskie sakari”.

Veicot lidojumus ar radio vadāmiem lidaparātiem, ir jāievēro arī noteiktas prasības gaisa telpas izmantošanai. Vispusīga informācija par normatīvo regulējumu, lidojumu veikšanas kārtību un tālvadības pilotu teorētisko zināšanu pārbaudēm ir apkopota Civilās aviācijas aģentūras vietnē https://uas.caa.lv/