Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Skaņas un video SAP/SAB līnijas

Radiofrekvenču joslas skaņas un video SAP/SAB līnijām

Skaņas un videolīnijas izmanto dažādos lietojumos, kas saistīti ar palīgdienestu programmu veidošanai (SAP) un apraides palīgdienestu (SAB). SAP/SAB ietver arī zemākas kategorijas līnijas, kas tiek dēvētas par elektronisko ziņu savākšanu un ārpusstudijas apraidi (ENG/OB).

Saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu, skaņas un videolīnijām paredzēto joslu kopsavilkums:

Līnijas tips Frekvenču josla
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 174-216 MHz
Skaņas un video signālu pārraides radiolīnijas 470–786 MHz
Portatīvas un mobilas radiolīnijas videosignāla pārraidei 2010–2025 MHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 2370-2400 MHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 10-10,15 GHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 21,2-21,4 GHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 22,6-23 GHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 24,25-24,5 GHz
Skaņas un video SAP/SAB pagaidu līnijām (ieskaitot ENG/OB) 47,2-48,5 GHz

 

Iekārtu lietošanai ir nepieciešama VAS “Elektroniskie sakari” individuāla atļauja.

VAS ES individuālo atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku un vietu vai vietām.

Atļaujas saņemšanai iekārtu lietotājam jāvēršas VAS ES ar pieprasījumu (iesniegumu) brīvā formā, kurā jānorāda:

  • Lūgums izsniegt atļauju frekvenču spektra lietošanai;
  • Vajadzīgā frekvenču josla vai frekvences;
  • Lietošanas vieta un ilgums no/līdz;
  • Iekārtas tips un izgatavotājs*;
  • Atbildīgā persona par raidošo iekārtu, kontakttālrunis.

*- Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar MK 453. Noteikumu 14.1. apakšpunktu priekšnoteikums radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas izsniegšanai ir radioiekārtas atbilstība prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu. Minētais priekšnoteikums ir izpildīts, ja VAS ES rīcībā ir informācija, kas apstiprina atļaujas pieprasījumā minētās radioiekārtas atbilstību normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanu.

Minētais nosacījums nav attiecināms uz ārvalstīs reģistrētas radioiekārtas lietošanu Latvijā īstermiņā (līdz 6 mēnešiem).

Pieprasījuma izskatīšana un radioiekārtu elektromagnētiskās saderības nodrošināšana ir VAS ES maksas pakalpojums saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumiem Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis”, kuri nosaka VAS ES sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību, kā arī tarifu korekcijas gadījumus un kārtību.

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari", Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034; fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv
Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv