Tehnoloģisku augstfrekvences iekārtu elektromagnētiskās saderības mērījumi

Tehnoloģisku augstfrekvences iekārtu elektromagnētiskās saderības mērījumi

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam reālos lauka apstākļos, izmantojot profesionāla pielietojuma kalibrētu mēraparatūru un mērantenas, veikt augstfrekvences tehnoloģisku iekārtu blakusizstarojuma elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus.  

Kas ir šī pakalpojuma Klienti?

Uzņēmumi, kas ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmanto dažāda veida augstfrekvences iekārtas žāvēšanai, kausēšanai, līmēšanai, metināšanai, metālu apstrādei (rūdīšana, plazmas griešana, elektroerozija), enerģijas pārvadei (bezvadu lādēšana) u.c.

Kur izmantot šo mērījumu rezultātus?

Augstfrekvences iekārtu elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumu rezultātus Klients var tālāk izmantot:

  • lai kontrolētu no jauna uzstādāmu augstfrekvences iekārtu parametrus, iekārtu izgatavotāju un uzstādītāju darba kvalitāti;
  • lai pārliecinātos par esošo iekārtu un to ekranējuma tehnisko stāvokli;
  • lai nepieļautu radiotraucējumu rašanos radiosakaru sistēmām esošo tehnoloģisko iekārtu darba frekvencēs un blakusjoslās (nodrošinātu elektromagnētisko saderību).

Ko iegūs Klients?

  • Mērījumu protokolu, kurā fiksēta mērāmā augstfrekvences iekārta un tās parametri, mērījumu datums, mērījumu vietas ar koordinātēm, mēraparatūra, mērīšanas apstākļi, mērāmā elektromagnētiskā lauka frekvence un līmenis, mērījumu rezultātu atbilstība pieļaujamām EML izstarojuma normām.
  • Par papildus samaksu iespējams pieprasīt uz iegūtajiem mērījumu rezultātiem balstītus aprēķinus un/vai inženieru secinājumus konkrētas problēmas risināšanai vai slēdzienu atbilstoši mērījumu mērķim.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

Pakalpojuma saņemšanas termiņi tiek noteikti, izvērtējot darbu apjomu, Pasūtītājam savstarpēji vienojoties ar Pakalpojuma sniedzēju. Atsevišķos gadījumos iespējams pakalpojumam noteikt prioritāru izpildes statusu, Pasūtītājam un Pakalpojumu sniedzējam vienojoties par reāli iespējamiem termiņiem.

Pakalpojuma izmaksas veidojošās pozīcijas:

  • Cilvēkresursi (cilvēkstundas, kas patērētas: ceļā, veicot mērījums, kā arī pirms un pēc tam – sagatavojot un analizējot informāciju un noformējot dokumentāciju);
  • transports (patērētās degvielas izmaksas, amortizācija);
  • mēraparatūras, mēriekārtu un aprīkojuma amortizācija;
  • citas ar VAS ES funkciju nodrošināšanu saistītas izmaksas.

Pakalpojumu ir grūti standartizēt. Katra pakalpojuma sniegšanas reize var būt unikāla, jo aprēķināmie lielumi var mainīties atkarībā no klienta izvirzītā mērķa.

Piesakiet pakalpojumu

Klātienē: Eksporta iela 5, Rīga LV-1010

Korespondence: VAS Elektroniskie sakari, Eksporta iela 5, Rīga LV-1010, tālr. 67333034

Attālināti: vases@vases.lv; www.vases.lv