Telemetrijas radiosakariem traucējošo raidītāja signāla avota virziena peilēšana un atrašanās vietas noteikšana

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam identificēt traucējošo raidītāju un noteikt precīzu tā atrašanās vietu, izmantojot profesionālo aprīkojumu, kas tālāk dod iespēju novērst traucējumu.

Kam tas ir domāts?

Enerģētikas un siltumenerģijas uzņēmumiem.

Ieguvumi

Ātri un precīzi identificēts un atrasts traucējuma avots, tādējādi netiek pieļauta tā negatīva ietekme uz telemetrijas procesa kvalitāti un mērījumu datu ievākšanu un pārraidi uz nolasīšanas iekārtu.

Cena (t.sk., PVN 21%)

2 darba dienu laikā 305,00 eur

5 darba dienu laikā 205,00 eur

Pakalpojumu pieteikšana

Piesakiet pakalpojumu, rakstot uz vases@vases.lv vai zvanot pa tālruni +371 26562333.