Tīna Kukka

 

Padomes locekle

Izglītība:

 • 1999. - 2000. gads - Stokholmas ekonomikas augstskola, Zviedrija - Maģistra grāds starptautiskajā ekonomikā un biznesā
 • 1996. - 1998. gads - Rīgas Ekonomikas augstskola, Latvija - Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā

Papildus izglītība:

 • 2008. gads - CFA Instritute - Iegūtas tiesības lietot CFA nosaukumu (Chartered Financial Analyst)

Darba pieredze:

 • 2020. gads - šim brīdim - VAS "Elektroniskie sakari", padomes locekle
 • 2020. gads - šim brīdim - "Rīgas Austrumu kllīniskās universitātes slimnīca", padomes priekšsēdētāja
 • 2017. gads - šim brīdim - AS "Luminor Bank", transformācijas vadības ofisa vadītāja
 • 2016. - 2017. gads - SIA "SmartLynx airlines", viceprezidente finanšu un administratīvajos jautājumos
 • 2012. - 2014. gads - OAO "MDM Bank", finanšu direktore, valdes locekle, valdes priekšsēdētāja vietniece
 • 2009. - 2010.gads - AS "Parex Banka", vecākā viceprezidente operacionālajos jautājumos
 • 2005. - 2008. gads - AS "Swedbank", valdes locekle, investīciju pārvaldes vadītāja
 • 1999. - 2008. gads - AS "Swedbank", valdes locekle, finanšu direktore
 • 1997. - 1999. gads - AS "Swedbank", riska menedžere finanšu tirgos

Sociālās aktivitātes / Līdzdalība citās organizācijās:

 • 2016. - 2018. gads - Rīgas Ekonomikas augstskolas absolventu asociācijas valdes locekle
 • 2002. - 2006. gads - Rīgas Hanza Rotari klubs

 

Pilnvaru termiņš - spēkā līdz 2025. gada 8. oktobrim