Jūs atrodaties šeit

Panākta vienošanās par Latvijas un Gruzijas ciešāku sadarbību radiofrekvenču spektra koordinācijas un pārvaldības jautājumos

01.03.2018

  VAS „Elektroniskie sakari” valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda un Tehniskā departamenta direktors Māris Aleksandrovs, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks Edmunds Beļskis aizvadītajā nedēļā piedalījās Gruzijas Nacionālā sakaru regulatora GNCC (Georgian National Communication Commission) vadības pārstāvju sanāksmē, kurā pārrunāja starpvalstu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

  Valdes priekšsēdētājs J.Bārda: „Informācijas tehnoloģijas mūsdienās attīstās ļoti strauji, tāpēc ir svarīgi ne tikai sekot līdzi jaunākajām tehnoloģiju tendencēm un nodrošināt to ieviešanu, bet arī spēt būt soli priekšā, izstrādājot pavisam jaunus un inovatīvus risinājumus. Starpvalstu sadarbība sniedz iespēju iesaistītajām pusēm aizgūt labos piemērus, savukārt dažādu problēmjautājumu gadījumā iespējams apzināt jau izstrādātus un pārbaudītus risinājumus. Tādējādi attīstot un pilnveidojot savu darbību, mēs varam sniegt arvien pieejamākus, modernākus un drošākus pakalpojumus.

  Sanāksmē tika diskutēts par Latvijas un Gruzijas elektronisko sakaru regulējošo organizāciju sadarbības dibināšanu – tā sniegtu iespēju abām valstīm pieredzes apmaiņu, daloties ar pozitīvajiem piemēriem un sasniegtajiem mērķiem, turklāt nodrošinātu arī informācijas apmaiņu par problēmjautājumiem un to iespējamajiem risinājumiem. Diskusijā tika pārrunāti jautājumi arī par kopīgu interešu apzināšanu valsts frekvenču plānošanā, frekvenču monitoringā un iekārtu atbilstībā.

  Diskusiju rezultātā noteikti pusēm saistoši un aktuāli temati, tai skaitā jautājumi par frekvenču spektra monitoringa sistēmu pilnveidošanu, veicamo uzdevumu noteikšanu un programmnodrošinājumu. Arī turpmāk VAS „Elektroniskie sakari” un Gruzijas sakaru regulators veidos starpvalstu sadarbību, apzinot kopīgus tematus frekvenču spektra plānošanas procesos, kā arī izvērtējot iespējas organizācijām savstarpēji veikt speciālistu profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņu.