Apstiprināts jaunais Nacionālais radiofrekvenču plāns

Iepriekšējie un esošie MK noteikumi - Nacionālais radiofrekvenču plāns
13.01.2023

Valdība 2023. gada 10. janvārī pieņēma jauno Nacionālo radiofrekvenču plānu (Ministru kabineta 2023.gada 10.janvāra noteikumi Nr.3 “Nacionālais radiofrekvenču plāns”), kas nosaka radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu un radiosakaru sistēmu iedalījumu, kā arī radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 13.janvārī.

Jaunajā Nacionālajā radiofrekvenču plānā precizēti termini, pārskatīti saīsinājumi, precizētas radiofrekvenču joslas, ņemot vērā aktuālo radiokanālu plānojumu.

Atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem šie paredz regulējumu tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu (“mazās šūnas”) izmantošanai.

Ar šo tiek pārņemti vairāki ES Īstenošanas lēmumi, tostarp, Komisijas 2021. gada 17. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1067 par radiofrekvenču spektra saskaņotu lietošanu 5945–6425 MHz radiofrekvenču joslā bezvadu piekļuves sistēmu, ieskaitot lokālos tīklus (WAS/RLAN), darbības nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka turpmāk WiFi izmantošanai būs pieejama arī šī frekvenču josla.

No jauna izveidots 4. pielikums "Informācija par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem", kurā lietotāju ērtībām apkopoti saistošie CEPT, ECC, (ERC) lēmumi un rekomendācijas, kas sistematizētas vairākās tabulās.

Papildus izmaiņām un precizējumiem saturā,  dokuments ir ievērojami optimizēts pēc formas.

Līdz šim radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu noteica Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”, kas bija izdoti uz iepriekšējā Elektronisko sakaru likuma, kas bija spēkā līdz 2022. gada 29. jūlijam, pamata.

Līdz ar jaunā Elektronisko sakaru likuma stāšanos spēkā pagājušā gada vasarā, Nacionālais radiofrekvenču plāns attiecīgi bija jāizdod no jauna.

Nacionālais radiofrekvenču plāns ir saskaņā ar starptautiskiem līgumiem un standartiem izstrādāts plāns optimālam radiofrekvenču sadalījumam Latvijas Republikas teritorijā. Tas paredz strukturētu radiofrekvenču spektra joslu iedalījumu radiosakaru veidiem un radiosakaru sistēmām (1.pielikums), apraksta joslu izmantošanas vispārīgos nosacījumus un nosaka radiosaskarnes (2.pielikums) un koplietojama radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju (3. pielikums). 4.pielikums satur informāciju par atbilstību starptautiskajiem radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumiem.