Diviem VAS ES darbiniekiem piešķir J. Lintera prēmiju

10.11.2022

Ik gadu elektronisko sakaru nozares speciālistiem tiek pasniegts inženiera Jāņa Lintera fonda apbalvojums. Tas ir kā augstākais profesionālais novērtējums par izciliem nopelniem Latvijas elektronisko sakaru attīstībā un ekspluatācijā.

Esam ārkārtīgi priecīgi par to, ka šogad apbalvojuma saņēmēju vidū bija divi mūsu kolēģi:

  • Raimonds Kurpnieks,vecākais radiosakaru inženieris. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu frekvenču spektra pārvaldības efektivitātes celšanā, nodrošinot līdzšinējo spektra uzraudzības uzdevumu izpildes automatizāciju un jaunu spektra uzraudzības paņēmienu izstrādi.
  • Arnis Peršēvics, vecākais radiosakaru inženieris. Apbalvojums piešķirts par ieguldījumu frekvenču spektra pārvaldības efektivitātes celšanā, nodrošinot līdzšinējo spektra uzraudzības uzdevumu izpildes automatizāciju un jaunu spektra uzraudzības paņēmienu izstrādi.

Ļoti, ļoti lepojamies ar mūsu kolēģiem, inženiera Jāņa Lintera fonda apbalvojuma saņēmējiem!

 

 

J.Lintera apbalvojuma pasniegšana 2022


Foto - Oskars Briedis