Jūs atrodaties šeit

Ēnu dienā “Elektroniskie sakari” speciālisti ar jauniešiem medī “lapsas” Zaķu salā.

16.02.2017

 

Ēnu diena 2017, kas šogad veltīta mazāk redzamajām profesijām, VAS “Elektroniskie sakari” skolniekus aicināja iepazīt radiosakaru inženieru profesijas pievilcību un uzņēmuma speciālistu ikdienas darba pienākumus, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra uzraudzību.

Uzņēmuma aicinājumam atsaucās jaunieši ne tikai no galvaspilsētas skolām, bet ceļu uz Rīgu mēroja pat jaunietis no Varakļānu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas.

Šogad izplānotās “Ēnu dienas” programmas pamatā bija teorētisko zināšanu apvienošana ar praktiskām nodarbībām – proti, došanās “lapsu” medībās” jeb radiotraucējumu meklēšanā ar visu nepieciešamo mērinstrumentu arsenālu.

Atbildot uz jautājumu, kas šķitis visgrūtākais radiosakaru inženieru ikdienā, saņēmām atbildes: “ darbs ar frekvencēm, monitorings”, “programmatūru izstrāde” ikdienas darba atvieglošanai, savukārt interesantākais šķitis “uzņēmuma uzdevumu plašais spektrs”.

Pēc intensīvi pavadīta laika Radio monitoringa dienestā, klajā laukā, meklējot radio traucējumus, un sarunām ar vadošajiem speciālistiem pie tējas tases, jaunieši dienas noslēgumā “Elektroniskie sakari” kā uzņēmumu  raksturoja sekojoši:

“Interesants, samērā nopietns un ļoti svarīgs, lai novērstu dažādas sakaru problēmas.” (Kristers)

“Manuprāt, ļoti svarīgs uzņēmums, jo savādāk cilvēkiem būtu lielas problēmas ar sakariem.” (Emīls)

“Profesionāla savu pienākumu uztvere, kvalitatīvu pakalpojumu piedāvāšana.” ( Vitālija)

VASES kolektīvs pēc dienas, kas pavadīta kopā ar jauniešiem, kas vēl ir savas profesijas meklējumos, jutās gandarīts redzot bērnu neviltoto interesi par inženierzinātnēm, kas mijās ar apmulsumu par to, kā var saprast tik sarežģītas lietas, un jauniešu apņemšanos nopietni apgūt eksaktās zinātnes.