Jūs atrodaties šeit

Paziņojums par aprēķināto 2017. gada pārskata gada korekciju

10.05.2018

10.05.2018
Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumu Nr. 255 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/281813) ir apstiprināta 2017. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2017. gadā ir 2,55 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (10.05.2018.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” Klients (vai arī 2018. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,55 % no 2017.gada pakalpojumu maksas)  - 2017. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv.