Stājas spēkā jauni Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi

ilustratīvs attēls
24.03.2023

Valdība 2023. gada 21. martā pieņēma Ministru kabineta noteikumus Nr.133 “Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi” (turpmāk - Noteikumi Nr. 133), kas stājas spēkā 2023.gada 24.martā.

Noteikumi Nr. 133 izstrādāti, pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu, kas stājās spēkā 2022. gada 29. jūlijā un kas tika izstrādāts, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 11.decembra direktīvā Nr.2018/1972/ES par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi noteiktos pasākumus.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 133 nosaka kārtību, kādā valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari”, nodrošinot radiofrekvenču spektra pārvaldību, piešķir atļaujas radioiekārtu darbībai. Jaunie noteikumi izstrādāti uz iepriekšējo Noteikumu Nr. 453 pamata, atjauninot regulējumu kvalitatīvākai radiofrekvenču spektra pārvaldībai un izslēdzot neaktuālās normas.

Līdz šim radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteica Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām", kas bija izdoti uz iepriekšējā Elektronisko sakaru likuma, kas bija spēkā līdz 2022. gada 29. jūlijam, pamata. Līdz ar jaunā Elektronisko sakaru likuma stāšanos spēkā pagājušā gada vasarā, Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi attiecīgi bija jāizdod no jauna.