Jūs atrodaties šeit

VAS ES savu darbinieku bērniem sarīko izglītojošu pasākumu “Ievads Profesijā” par inženierzinātni

06.06.2018

VAS ES ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas piedalās dažādos pasākumos inženierzinātņu popularizēšanā un sabiedrības izglītošanā elektronisko sakaru nozares aktualitātēs, tāpēc, smeļoties iedvesmu no “Ēnu diena”, VAS “Elektroniskie sakari” savu darbinieku bērniem piedāvāja, š.g.,1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, ielūkoties viņu vecāku ikdienas gaitās. Pamatojoties uz to, ka nereti profesijas tiek pārmantotas, jo jau no bērnības jauniešiem ir interese par vecāku profesijām un savu nākotni vēlas saistīt ar to pašu, jaunieši tika aicināti piedalīties uzņēmuma rīkotajā pasākumā “Ievads Profesijā”.

 Tā kā inženierzinātnēs šobrīd trūkst studēt gribētāju, tad uzņēmums jau laicīgi popularizē šo profesiju mērķauditorijai 7-12. klase, protams, netiek atteikts arī jaunāku klašu pārstāvjiem. VAS ES šāda veida pasākumus rīko arī RTU un citās augstskolās ar mērķi popularizēt inženierzinātni.

“Elektroniskie sakari” darbinieki jauniešus iepazīstināja ar uzņēmuma speciālistu ikdienas darba pienākumiem, kas saistīti ar radiofrekvenču spektra uzraudzību un sarīkoja arī praktisku nodarbi - došanos “lapsu” medībās” jeb radiotraucējumu meklēšanā ar visu nepieciešamo mērinstrumentu aparatūru pie Televīzijas torņa.

Dienas beigās jauniešiem tika iedota anketa, kurā tika uzklausīts viņu viedoklis par uzņēmumu un “Ievads Profesijā”, lūk daži citāti:

“VAS “Elektroniskie sakari” ir laipns, foršs uzņēmums, kurš pārvalda frekvences un ķer radio pirātus jeb sakaru bojātājus. Pasākums bija labs un interesants, visvairāk patika “lapsu medības.” (7. klase);

“VAS “Elektroniskie sakari” strādā kā Šveices pulkstenis, tā ir ļoti draudzīga komanda, kurā, manuprāt, ir viegli sadarboties un kopumā patīkami strādāt! Pasākums palīdzēja iepazīties ar tādu profesiju kā inženieris, apskatīt ierīces, ar kādām viņi strādā, un izprast profesijas būtību.” (12. klase);

“Ļoti draudzīgs uzņēmums, kolēģi viens otru pazīst, un visi viņi ir ļoti svarīgi darbinieki. Pasākums man ļoti patika, ceru, ka nākamgad arī tāds notiks. (5. klase)”

Tāpat jaunieši minēja, ka uzņēmuma rīkotais pasākums ir palīdzējis labāk izprast inženieru profesijas būtību, apzināt to nepieciešamību un darba nopietnību.

VASES kolektīvs pēc dienas, kas pavadīta kopā ar jauniešiem, stāstot par inženierzinātnes burvību, jutās gandarīts redzot bērnu neviltoto interesi, kas dažbrīd mijās ar apmulsumu par to, kā var saprast un atcerēties tik sarežģītas lietas.