Paziņojumi par aprēķinātajām korekcijām

Šeit apkopoti paziņojumi par aprēķinātajām tarifu korekcijām

30.06.2023

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 27. septembra noteikumu Nr. 600 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/335914) 2022. pārskata gadā elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem tarifu korekcija nav izveidojusies.
 

23.05.2022

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumu Nr. 87 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/329594) ir apstiprināta 2021. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2021. gadā ir 0,76 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (23.05.2022.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients (vai arī 2022. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 0,76 % no 2021.gada pakalpojumu maksas) - 2021. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv vai rekini@vases.lv.

21.06.2021.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/302686 (https://likumi.lv/ta/id/302686) ) ir apstiprināta 2020. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2020. gadā ir 2,82 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (21.06.2021.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients (vai arī 2021. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 2,82 % no 2020.gada pakalpojumu maksas) - 2020. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv vai rekini@vases.lv.

12.05.2020.

Ar šo paziņojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 652 „Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 5. punktam (https://likumi.lv/ta/id/302686) ir apstiprināta 2019. gada tarifu korekcija par elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem.

Kopējās korekcijas attiecība pret kopējo maksu par sniegtajiem elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem 2019. gadā ir 0,84 %.

Katram pakalpojuma saņēmējam piekrītošais tarifu korekcijas apmērs tiks iekļauts nākamajā rēķinā par sniegtajiem pakalpojumiem (samazinot rēķina summu apmaksai).

Gadījumā, ja šobrīd (12.05.2020.) vairs neesat VAS “Elektroniskie sakari” klients (vai arī 2020. gadā maksa par pakalpojumiem ir mazāka nekā 0,84 % no 2019.gada pakalpojumu maksas) - 2019. gada korekciju saņemsiet 10 dienu laikā pēc Jūsu iesnieguma saņemšanas VAS „Elektroniskie sakari”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruņiem - 67332724 vai 67332179 vai sazināties ar mums e-pastā vases@vases.lv vai rekini@vases.lv.