Jūs atrodaties šeit

"Elektroniskie sakari" darbinieks saņem "Jāņa Lintera fonda" prēmiju par novatorisku risinājumu izstrādi frekvenču spektra pārvaldībai

11.12.2017

"Elektroniskie sakari" Radiomonitoringa dienesta vecākais radiokomunikāciju inženieris Intars Kampuss inženiera "Jāņa Lintera fonda" svinīgajā ceremonijā 2017. gada 3. novembrī tika apbalvots ar elektronisko sakaru nozarē augstāko profesionālo apbalvojumu - J. Lintera prēmiju un piemiņas medaļu,  par  personisko ieguldījumu Latvijas radiofrekvenču spektra monitoringa sistēmas attīstīšanā.

Intars sevi ir izcili pierādījis ne tikai kā radiokomunikāciju inženieris savā jomā, bet arī kā radošs speciālists, kurš daudzu gadu garumā, izmantojot novatoriskas matemātiskās statistikas metodes mērījumu rezultātu apstrādē, analīzē un uzkrāšanā, ir radījis programmiskus risinājumus radiomonitoringa aparatūras efektīvai un lietderīgai darbībai. Rezultātā ir radīti ekonomiski izdevīgi, unikāli, frekvenču spektra pārvaldīšanai piemēroti līdzekļi ar būtisku ietekmi uz Latvijas frekvenču spektra resursa pieejamību.Intara radītos risinājumus atzinīgi ir novērtējuši ar frekvenču spektra pārvaldi saistītas organizācijas gan Latvijā, gan  ārvalstīs.

Intars Kampuss ir dzimis 1984. gada 28. maijā. 2007. gadā Intars Kampuss absolvēja Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāti, iegūstot inženiera maģistra grādu telekomunikācijās. Darbu VAS „Elektroniskie sakari” Intars Kampuss uzsāka 2005. gadā radiomonitoringa centrā kā radiosakaru inženieris. Šobrīd Intars Kampuss ir Radiomonitoringa dienesta vecākais radiokomunikāciju inženieris un ikdienā nodrošina radiomonitoringu visā Latvijā, veicinot frekvenču spektra lietošanas efektivitāti un radioiekārtu darbību bez kaitīgiem traucējumiem.

Pirmo J. Lintera prēmiju par ieguldījumu elektronisko sakaru nozares attīstībā 1990. gadā saņēma 11 laureāti. Bet 1993. gada 20. decembrī uzņēmumi Lattelekom, LMT un Tele2 nodibināja Jāņa Lintera fondu. 18 gadu laikā J. Lintera apbalvojumus ir saņēmuši 423 elektronisko sakaru nozares speciālisti. Inženieris Jānis Linters (1879–1963) ir viens no radiofonijas pamatlicējiem Latvijā. J. Lintera vadībā 1925. gada 1. novembrī darbu sāka pirmais radioraidītājs Latvijā.