Informatīvie materiāli

Informatīvie materiāli:

Prezentācijas no 2021. gada 14. oktobrī notikušā semināra par 26 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu un 700 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanas tehniskajiem nosacījumiem.

Publisku, liela mēroga sporta, kultūras un izklaides pasākumu laikā Latvijā

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kurā no šī gada piedalās arī VAS "Elektroniskie sakari"

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu uzskaites rādītāji saskaņā ar MK 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 23.punktu

Mūsdienīga monitoringa programmatūra, kas efektīvi analizē radiomonitoringa datus, būtiski ietaupot laiku un resursus.