Alert views

Cienījamie klienti!

 Lai ievērotu piesardzības pasākumus, klientu apkalpošana tiek organizēta pēc iepriekšēja pieraksta.

Pierakstīties klātienes apmeklējumam var:

- var zvanot pa tālruni +371 67 332 179 (Klientu vadības nodaļa),

- rakstot uz e-pastu info@vases.lv

Informatīvie materiāli

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie informatīvie bukleti.

Publisku, liela mēroga sporta, kultūras un izklaides pasākumu laikā Latvijā

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kurā no šī gada piedalās arī VAS "Elektroniskie sakari"

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu uzskaites rādītāji saskaņā ar MK 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 23.punktu

Mūsdienīga monitoringa programmatūra, kas efektīvi analizē radiomonitoringa datus, būtiski ietaupot laiku un resursus.