Klientu pašapkalpošanās portāls

 

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku piekļuvi esošajām radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujām tiešsaistē, VAS “Elektroniskie sakari” turpina darbu pie integrētās pakalpojumu sniegšanas sistēmas attīstības, kā rezultātā ir paplašināta klientu pašapkalpošanās portāla https://www.radioatlaujas.lv (Klientu portāls) funkcionalitāte.

Klientu portālā ir nodrošināta pieeja visu sakaru veidu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām. Tajā ir pieejams arī finanšu informācijas bloks, kas satur informāciju par valsts deleģēto funkciju, t.i., elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem un elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu izskatīšanas un akceptēšanas pakalpojumiem, rēķiniem un to apmaksu.

Klientu portāla iespēju paplašināšanas ietvaros esam uzsākuši darbu arī pie tā, lai tuvākajā nākotnē Klientu portālā būtu iespējama funkcija, kas nodrošina pieprasījumu aizpildīšanu un iesniegšanu.

Aizvien aicinām klientus pieteikties un uzsākt lietot portālu https://www.radioatlaujas.lv.

Lai uzsāktu Klientu portāla lietošanu, nepieciešams aizpildīt un iesniegt VAS “Elektroniskie sakari” Klientu portāla lietošanas pieteikumu. Reģistrācija un klientu portāla lietošana ir bez maksas.

Fiziskas personas, kas ir Latvijas rezidenti, var piekļūt savam profilam Klientu portālā bez pieteikuma aizpildīšanas VAS ES, izmantojot vienoto valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv.

 

VAS “Elektroniskie sakari” Klientu portāla lietošanas noteikumi  
Klientu portāla lietošanas pieteikums Saite uz Klientu portāla lietošanas pieteikuma aizpildīšanas paraugu
Klientu portāla lietošanas atteikums
VAS “Elektroniskie sakari” Klientu  portāla lietotāja instrukcija