Normatīvo aktu bāze

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie normatīvie akti.

Pamatdarbība:

 

Informācijas drošības pārvaldība:

Energopārvaldība:

 

VAS “Elektroniskie sakari” darbības risku novērtējums - VAS “Elektroniskie sakari” katrai savai darbības jomai ir izvērtējusi un noteikusi atbildīgos darbiniekus, riskus un attiecīgi to iestāšanās varbūtību, paredzamo ietekmi uz uzņēmumu, plānoto atlikušo risku pēc veicamo darbību risku mazināšanai izpildes saskaņā ar Risku pārvaldības politiku un Risku novērtēšanas metodiku. Minēto informāciju katru gadu atkārtoti izvērtē un aktualizē VAS ES valdes sēdē.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - VAS "Elektroniskie sakari" ir valsts kapitālsabiedrība (100% Latvijas valsts īpašums, kapitāla daļu turētājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), nav līdzdalība citās sabiedrībās.

Ziedojumi - VAS ES pēdējo piecu gadu laikā nav saņēmusi vai veikusi ziedojumus (dāvinājumus).