Atļauju pieprasījumi

TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona
Kā uzsākt apraidi? Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kurš saņēmis apraides atļauju Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktā kārtībā un vēlas...
Radioamatieru dienesta ikona
Noderīga informācija Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtību, kā arī radioamatieru radiostaciju...
Mobilo radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo...
Sauszemes fiksētā radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo...
Gaisa kuģniecības radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo...
Izplatījuma radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Atkarībā no radiosakaru veida vai radioiekārtas specifikas klients iesniedz pieprasījumu VAS ES noteiktajā formā (skat. attiecīgo...
Jūras mobilo sakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Inmarsat iekārta
Kā aktivizēt Inmarsat terminālu VAS ES jāiesniedz aizpildīta Inmarsat pieteikuma veidlapa, norādot norēķinu organizāciju. Veidlapa jāparaksta arī norēķinu...