Atļauju pieprasījumi

TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Radioamatieru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Mobilo radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Sauszemes fiksētā radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Gaisa kuģniecības radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Izplatījuma radiosakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...
Jūras mobilo sakaru dienesta ikona
Iesniedzamie dokumenti Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus: Aizpildītu atļaujas...